Header Reklam
Header Reklam

Avrupa, Akıllı Bağlantılı HVAC Pazarına Hazır

25 Aralık 2019 Dergi: Aralık-2019
Avrupa, Akıllı Bağlantılı HVAC Pazarına Hazır

Avrupa, performansının izlenmesini ve analiz edilmesini sağlayan bir ağa bağlı -genellikle internete bağlı- bir ısıtma, soğutma veya iklimlendirme sistemi anlamına gelen Smart Connected HVAC pazarında hızlı bir büyüme görüyor. Akıllı bağlantılı sistemler, herhangi bir hata hızlı bir şekilde tespit edilebiliyor, hataya yol açan nedenler ve hızlı çözüm getirecek müdahalenin yapılması, muhtemelen doğru yedek parçaların teslim edilmesi sağlanıyor. Toplanan verilerin zenginliği, servis ekiplerinin, bir parçanın ne zaman başarısız olabileceğini tahmin etmelerine ve sorunu, binadaki herhangi bir kişi tarafından fark edilmeden önce düzeltilmesine olanak tanıyor.
BSRIA, yılın başında yayımladığı raporda, Avrupa’daki Akıllı Bağlantılı HVAC’ın toplam pazarının 2018’de yaklaşık 200 milyon Euro olduğunu ve 2023’te 415 milyon Euro’dan daha fazla bir seviyeye ulaşacağı tahminine yer veriyor. Kıdemli BSRIA Analisti Henry Lawson konuya ilişkin şunları söylüyor: “İlginçtir ki, araştırmamız Akıllı Bağlantılı İklimlendirme Sistemleri için Avrupa pazarının ağırlıklı olarak ticari olmayan konut binalarından oluştuğunu gösteriyor. Akıllı bağlantılı ısıtma sistemlerinde de faaliyetler ve talebin çoğu konut sektöründe bulunuyor. Ticari binalar için en büyük talep belirleyici faktör; iş sürekliliği ve optimum fiziksel ortam koşullarını sağlamaktır. Bir otel işletiyorsanız, dondurulmuş gıda satıyorsanız, hasta ve yaşlı insanlar için bir bakımevinden veya hastaneden sorumluysanız; iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin sağlıklı çalışma koşullarındaki aksaklık; finansal zararlardan, insan sağlığı üzerindeki risklere kadar ciddi sonuçlar doğurabilir. Arızalı klima, kirli, tıkanmış hava filtreleri, aynı zamanda enerji tüketimini yüzde 30'a varan oranda artırır. İklimlendirme tarafından kullanılan enerji de özellikle artan sıcaklıklarda, çevresel risklere yol açan etkilere sahiptir. Son iki yıl, Avrupa'nın sera gazı emisyonlarını azaltma çabalarında bir yavaşlama olduğunu ve yardımcı olabilecek bu çabaları hızlandıracak teşviklerin gerektiği görüldü. Artan müşteri sadakati ve ürünlerinin performansı hakkında toplanan verilerin zenginliği, üreticilerin lehinedir. Avrupa Akıllı Klima pazarının, 2018'de yaklaşık 45 milyon Euro gibi hala nispeten küçük olmasına rağmen, 2023 yılına kadar neredeyse 130 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Bu değerin büyük çoğunluğu servis ve bakım giderleridir. Soğutucular, pazarın en büyük bölümünü temsil etse de, VRF ve Klima Santralleri için de çözümler bulunmaktadır. En büyük klima üreticilerinin çoğunun Avrupa'da hali hazırda çözümleri mevcut ya da yeni geliştirdikleri çözümleri tanıtmayı planlıyor. Ana kontrol üreticilerinin de pazara sunduğu yenilikçi ürünleri bulunuyor. En büyük pazar şu anda Almanya, ancak Avrupa genelinde de talep olduğu söylenebilir. Avrupa Akıllı Bağlantılı Konut Isıtma pazarı, donanım, yazılım ve haberleşme protokolleri dahil, hesaplanan 2018'de 140 milyon Euro'dan daha büyük ve pazar doygunluğu daha yüksek. Ayrıca 2023 yılına kadar hedeflenen 284 milyon Euro’yu aşabilmesi için hızlı büyümesi bekleniyor. Avrupa genelindeki tüketiciler enerji tüketimini daha etkin bir şekilde izleyebilecekleri ve kontrol edebilecekleri yollarla gittikçe daha fazla ilgileniyor. Örneğin insanların evlerine gelmeden evlerinin ısıtılmasını sağlayan olanaklar, yani sunulan konfor koşullarını iyileştirici cazibeler de bu yönelim için bir etken. Isıtma üreticileri, özellikle kazan üreticileri, akıllı bağlantılı sistemleri daha iyi bir hizmet sunarak ürünlerini rakiplerinden ayırmanın bir yolu olarak görüyor. Isı pompaları için benzer bir hizmetlerin cazip görüldüğünü söylemek mümkün. İngiltere şu anda akıllı bağlantılı ısıtma sistemleri için Avrupa’nın en büyük pazarıdır, ancak diğer büyük Avrupa ülkeleri pazarlarında da talep hızla artmaktadır. Avrupa akıllı HVAC pazarı halen başlangıç aşamasında olsa da, akıllı binaların ve akıllı konut devriminin bir parçası olarak muazzam bir potansiyele sahip. Tam potansiyele ulaşmak için bazı kilit konuların ele alınması gerekir. Sağlam bir ticari model oluşturulması, bu kilit konulardan biridir. Müşteriler, servis organizasyonları ve üreticilerin tümü için maliyet ve faydaların eşit şekilde dağıtılması gerekir. Biraz daha karmaşık olan bir sorun ise, hem ticari kuruluşların hem de özel şahısların, davranışlarıyla ilgili bilgilere her türlü çevrimiçi erişim sağlanması konusundaki tedirginlikleri, hem gerçek hem de algılanan verinin güvenliği sorunudur.”
 Slider Altına