Alfa Laval CB24, Minimum Soğutucu Akışkan ile Maksimum Verim Sağlıyor

12 Kasım 2020 Dergi: Kasım-2022

Alfa Laval, CB24'ün piyasaya sürülmesiyle lehimli plakalı ısı eşanjörü portföyünü genişletmeye devam ediyor. CB24, daha yüksek termal verimlilikle birlikte daha önce görülmemiş derecede düşük soğutucu akışkan şarjına imkan veren mühendislik ile R290 ile çalışmak üzere özel olarak optimize edilmiş, piyasanın ilk kondenseridir. CB24, ticari soğutma, toprak kaynaklı ısı pompaları (GSHP) ve daha fazla uygulama alanı için sürdürülebilirliği iyileştirme fırsatları yaratır.
Alfa Laval'da Lehimli ve Füzyon Bağlı Isı Değiştiriciler İş Birimi Başkanı Fredrik Ekström, "İklim etkisinin daha düşük olduğu soğutucu akışkanlara geçiş şu anda ısıtma ve soğutmadaki ana eğilimdir. Sadece 3 GWP [küresel ısınma potansiyeli] ile propan, birçok ürün için ilginç bir seçenek haline geldi. Bunu, bugün ticari soğutmada baskın soğutucu akışkan olan ve 1700'den fazla GWP'ye sahip olan R407C ile karşılaştırırsanız nedenini anlamak kolay olur" diyor.
Bununla birlikte, propan veya R290'ın kullanımı, pratik ve teknik zorluklardan arındırılmış değildir. Oldukça yanıcı oluşu ile ilişkili güvenlik hususları, bazı bölgelerde belirli uygulamalar için izin verilen soğutma yükünü kısıtlayan mevzuatla sonuçlanmıştır.
Fredrik Ekström, "CB24'ün amacı, R290'ı kullanma yeteneğinin giderek daha kritik hale geleceği ısıtma ve soğutma uygulamalarından bazıları için bu zorlukları çözmektir. Bunu, Alfa Laval'ın bu uygulamalardaki uzun deneyimleriyle geliştirdiği bazı benzersiz yenilikleri uyarlayarak yaptık. Bu bize, termal performanstan ödün vermeden propanla çalışarak soğutucu akışkan yük sınırlamalarını başarıyla karşılayan özel bir kondenser geliştirebilmemizi sağladı" diyor.
150g ve altı
CB24’ün geliştirilmesinin başarısının kilit unsurlarından biri Alfa Laval’ın FlexFlow™ 'u oldu: Bu, ortama uyacak şekilde özel olarak tasarlanmış kanal asimetrisine izin veren patentli bir plaka tasarım tekniğidir. FlexFlow, türbülansı artırmayı ve belirli bir uygulamaya göre basınç düşüşünü optimize etmeyi mümkün kılar. Bu nedenle CB24, daha önce mümkün olandan daha düşük bir propan soğutucu akışkan şarjı üzerinde çalışırken yüksek verimli ısı transferi sağlayabilir.
Fredrik Ekström, "Bu, CB24'ün propan şarjını 500 g ile sınırlayan bazı ticari soğutma uygulamaları için katı düzenlemeleri kolayca karşıladığı anlamına geliyor. Ama bundan daha da ötesine gidiyor. CB24, Avrupa'da yalnızca 150 g'lık bir yeniden şarjla sınırlı olan GSHP'ler için çok daha katı gereksinimleri bile karşılayabilir” diyor.
CB24 için bir diğer önemli özellik, R290 ile ilişkili basınç yüklerini desteklemek için termal, mekanik ve malzeme özellikleri arasındaki ilişkiyi optimize eden Alfa Laval’ın PressureSecure tasarımıdır. Bu, özellikle liman bölgeleri çevresinde, basınca bağlı malzeme yorgunluğu sorunlarına oldukça duyarlı olabilen genel olarak daha sağlam bir ısı eşanjörü üretimini sağlar.
Düşük GWP + yüksek verimlilik = maksimum sürdürülebilirlik
Fredrik Ekström, "CB24 ile azaltılmış bir soğutucu akışkan şarjı ile propan kullanma yeteneği, işin sadece yarısıdır. Termal verimliliği iyileştirme olasılığı, birçok müşterimiz için enerji tasarrufu için yeni fırsatlar da yaratacaktır" diyor.
Bu konuda başarılı bir örnek; penceresiz dikey raflar içeren ticari soğutma uygulamalarıdır. Daha önce üçe kadar kondenser ünitesine ihtiyaç duyulan bu tür uygulamalarda, yüksek verimli performansı sayesinde yalnızca bir CB24 konderser kullanmak mümkün olacaktır.
Fredrik Ekström, "Sonuçlar jeotermal uygulamalar için de eşit derecede olumludur. İlk CB24 kondenserlerimizi Güney Avrupa'da bir GSHP sistemine kurduk. Müşteri, hem düşük soğutucu akışkan şarjının hem de sistemin yüksek verimliliğinin bugün piyasada gördükleri her şeyin çok önünde olduğunu bildirdi" diyor.



Slider Altına
Söyleşi