Header Reklam
Header Reklam

ABD Konut Klima ve Hassas Kontrollü Veri Merkezi Pazarı, COVID-19’un Getirdiği Güçlüklere Direniyor

31 Ekim 2020
ABD Konut Klima ve Hassas Kontrollü Veri Merkezi Pazarı, COVID-19’un Getirdiği Güçlüklere Direniyor

2020'nin başındaki olumlu bir başlangıcın ardından, ABD ekonomisi, başlangıçta Kuzey Doğu ve Batı ile sınırlı olan ve daha sonra çoğu eyalete uzanan Covid-19'un hızlı yayılmasından büyük darbe aldı. Yaygın olarak geçici iş kapanışları ve tedarik zincirlerinin kesintiye uğraması ikinci çeyrekte ticari faaliyetleri olumsuz etkiledi ve ekonomik çıktı %33 azaldı. Pek çok ekonomik toparlanma belirtileriyle birlikte daha olumlu bir üçüncü çeyreğin ardından, pandeminin sürekli ilerlemesi ve sonuçların belirsiz olması nedeniyle ekonomik hasarın etkilerinin daha kalıcı hale gelmesi ihtimali söz konusu oldu, başkanlık seçimi gündemi ile beraber yılın son çeyreğinin çok daha zayıf olacağı tahmin ediliyor. 2020 için genel GSYİH'nın yaklaşık %5 oranında düşmesi bekleniyor.
ABD klima pazarı, son yıllarda inşaat sektöründeki güçlü büyüme ile desteklenen konut pazarı talebiyle oldukça olgun seviyede. İkinci çeyrekte bu pazar segmentinde arz kesintisi nedeniyle küçük bir erozyona rağmen, bu pazarın ileride daha istikrarlı bir talep görmesi muhtemeldir.
Rooftop ve VRF ürünleri için hafif ticari pazar daha derinden etkilendi ve perakende, konaklama, ticari ofisler ve eğitim gibi temel segmentlerden gelen talep azaldıkça daha uzun süreli olumsuz bir etki yaşama olasılığı yüksektir.
Buna karşılık, hassas kontrollü klima piyasası, 2020'nin başlarında yaşanan kilitlenmenin neden olduğu kaçınılmaz ve geçici piyasa düşüşüne rağmen Covid-19 krizinden tam anlamıyla yararlandı. BT, sağlık hizmetleri ve telekomünikasyonda bir sipariş artışı görülüyor.
Büyük ticari sektörler, endüstriyel sağlık hizmetleri ve Devlet sektörleri daha iyi bir performans gösterdi. Covid-19 sonrası dönemde, bu segmentlerde hızlı bir toparlanma ve yeterli sayıda yetkin teknik personelin olmayışı HVAC işçilik maliyetlerini etkilediği için ortalama satış fiyatlarında artış bekleniyor.
2023, pazar için önemli bir yıl olacak. Bir geri kazanım bekleniyor ve kanallı splitler ve rooftop üniteleri için verimlilik standartları, muhtemelen en azından Kaliforniya gibi bazı eyaletlerde gerekli olan yeni soğutucu akışkanlar ile geliştirilecek.
Verimlilik ve karbon ayak izini azaltma eğilimi, ürün seçiminde en önemli etken olmaya devam ediyor. İç hava kalitesiyle ilgili endişeler sağlık krizi ile arttı ve acil durum zayıfladığında bile iyileştirme yatırımlarını tetikleyecek.
Genel olarak, ABD klima pazarının 2020'de 19,5 milyar ABD Dolarına ulaşması bekleniyor; bu, 2019'a kıyasla %7'nin biraz üzerinde bir düşüş anlamına geliyor.
AC konut ve ticari pazarlardaki münferit ürünler için mevcut eğilimlerin ayrıntılı bir kalitatif ve kantitatif analizi, BSRIA'nın ABD pazarı için ayrıntılı klima raporunda mevcuttur. Slider Altına