İSKİD 2003 yılı envanterini açıkladı: Klima-Soğutma Cihazları İstatistikleri

28 Haziran 2008 Dergi: Mayıs 2004
İSKİD 2003 Klima ve Soğutma Cihazları İstatistiği’nin temeli, İSKİD üyesi firmaların verdikleri rakamların noter ve bilirkişi tarafından alınan toplamıdır. İcmalin noter aracılığı ile alınması, İSKİD’in görevlendireceği bilirkişilerin, ayrı firma verileri üzerinde, firma adını da bilerek çalışmalarına ve gerekirse düzeltme yapmalarına imkan vermektedir.Etiketler


Söyleşi