Header Reklam
Header Reklam

Yeni Yayın Dönemi Başlıyor Geçtiğimiz yayın döneminde neler yaptık?

31 Mayıs 2008 Dergi: Ekim 2006

Bu tempo içinde biz "haberciler", bizden haber vermeyi unuturuz. Neredeyse 15 yıldır yayınlarını takip ettiğiniz grubumuzun yeni yayın dönemine nasıl hazırlandığını ve bir yayın dönemini nelerle ardında bıraktığını bilgilerinize sunmak istiyoruz.

Öncelikle geçen yayın döneminin "yeni"lerinden bahsetmek istiyorum. Geçen yayın döneminde grubumuza iki yeni dergi katıldı; içeriğini çağdaş belediyecilik vizyonu olarak özetleyebileceğimiz <B>e-Belediye Dergisi</B> ve bina dış kabuğunun en önemli unsurları arasında görülen, gerek mimarinin, gerekse mühendisliğin hassas noktaları sayılan konuları içeren <B>Çatı ve Cephe Dergisi.</B> İki yeni "rehber", iki yeni başvuru kaynağı da geçtiğimiz yayın döneminin "yeni"lerinden: <B>"ISK Sektöründe KİM KİMDİR?"</B> ile ilk kez, mekanik tesisat sektörünün en önemli gücü, "insan kaynağı"nı daha iyi algılayabilmemiz, "bir aile" olarak gördüğümüz/gördüğünüz sektörümüzü oluşturan "aile fertleri"mizi daha iyi tanıyabilmek, basılı bir çalışma ile geleceğe taşıyabilmeyi amaçladık. Sektöre bir teşekkürümüz olarak algıladık. Bu nedenle bu çalışmayı hiçbir reklam sayfası ile finanse etmedik. Yeni kataloglarımızın ikincisi ise, Yalıtım Dergisi?nin yayın hayatına başladığı 1996 yılında, yapı sektörünün önemli bileşeni olarak gördüğümüz "Yalıtım Sektörü"nün, sektör başlığını taşıyan münhasır bir kataloğa sahip olması ve bu bilgi kaynağının ulaşması gereken yerlere ve kişilere ulaşmasıyla, sektörün hak ettiği ticaret hacmine katkı sağlaması amacıyla <B>YALITIM SEKTÖRÜ KATALOĞU?</B>nu hazırladık, yayınladık.

Tabii yeni başlangıçlarımızın yanı sıra gelenekselleşmiş çalışmalarımızın da "yenilenen" sayıları hazırlandı; <B>ISK SEKTÖR KATALOĞU, HVAC-R TURKEY Dergisi </B>gibi. Yurtdışı pazarları hedefleyen ve İngilizce yayınlanan HVAC-R TURKEY, yine soluk soluğa bir dünya turundaydı; Dubai?den Paris?e, Moskova?dan Tahran?a pek çok ülkede, pek çok ISK sektör profesyoneli ile buluştu.

<B>"Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri" </B>bu yıl, yalıtım sektörümüzün de teveccühlerini kazanan bir zirve gerçekleştirdi. Yalıtım sektörünün bütününü kapsayan bu önemli "halkla ilişkiler ve pazarlama iletişimi" enstrümanının sektörün büyümesi ve güçlenmesinde "bir iletişimci desteği" olarak yerini aldığını görmek bizi mutlu kıldı.

Mekanik tesisat sektörü sanayicilerini yurtdışı pazarlarla buluşturmak için başlattığımız "hedef pazarlarda B2B yayınların desteği" projemizde pek çok yabancı sektörel yayınla sanayi kuruluşlarımız arasında iletişim köprüsü oluşturduk, onların mesajlarını, ilan sayfalarını hedef pazarlarına taşıdık.

Yayın grubumuzdaki dergilerimizle geçen yayın dönemi toplam 3312 sayfa dergi yayını yaptık, 1090 sayfa referans kaynak, katalog bastık.

Tabii alt yapı yatırımlarımız da geçtiğimiz dönem içinde yeni hedeflerimizi karşılayacak biçimde büyüdü. Bilgisayar altyapımız 2006 teknolojik versiyonlarıyla yenilendi, tüm yazılımlar ve işletim sistemleri lisansları, 2006 edisyonları ile güncellendi. Grafik grubumuz ve müşteri ilişkileri grubumuzun eğitim programları başarıyla tamamlandı. Tabii bu sürecin doğası gereği aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da var.

DSYG olarak "kendi mesleğimize" yaptığımız yatırımlar da devam etti. Aydın Doğan İletişim Meslek Lisesi?nin öğrencilerini bilgilendirmeye yönelik "B2B Yayınlar ve Pazarlama İletişimi" seminerini özenle hazırladık ve sunduk.

Uluslararası bir platform olan, Türkiye?nin ev sahipliği yapacağı, M.Ü. İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen "New Media 2006" Yeni İletişim Ortamları Konferansı?na sponsor olduk.

Kurucusu olduğumuz SEYAD Sektörel Yayıncılar Derneği?nin yoğun gündeminde yer alan hazırlıklara gereken araştırma, planlama desteği sağlamaya devam ediyor ve mesleğimizin gelişerek hizmet verdiği kesme veriminin artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Yeni yayın döneminde yine "yeni" planlarımız var. Bunlar içinde öncelikle baskıya hazırlanan yeni dergimizin heyecanını sizlerle paylaşmak istiyorum. "Heyecan" sadece derginin yeni olmasından değil, sektörel yayıncılığın "yarara odaklı boyutlandırılması" için iyi bir örnek teşkil edeceğine inancımızdan kaynaklanıyor. ISK TEKNİK; tüm gelişmiş ülke sektör konumlandırmalarında da gördüğünüz gibi, çok önemli bir hedef kitleyi, teknisyen, tekniker, montaj ve servis personellerini odaklıyor. Zira Ğyine hepimiz biliyoruz ki- en iyi teknolojilerin, ürünlerin müşteri memnuniyeti sağlayabilmesi için, her şeyden önce doğru uygulanması ve nitelikli hizmet kalitesi ile birlikte sunulması gerekiyor. Markaların "değerlerini koruyabilmeleri" en başta buna bağlı. ISK TEKNİK, Kasım-Aralık sayısı ile aramızda olacak.

Sizin için "iyi" olanı üretmek, üretebilmek, bizi güçlendiren yegane dayanaktır.

Teşekkürlerimizle...

İsmail Ceyhan


Etiketler


Slider Altına