Header Reklam
Header Reklam

Yangın meselesinde 'Görüntü var, ses yok...'

03 Şubat 2011 Dergi: Ocak-2011

Yangın konusunda binalarda alınması gereken tedbirler, geçtiğimiz günlerde Haydarpaşa Garı?nda çıkan yangın ile tekrar gündeme geldi. Türkiye?nin Yangın Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin ne kadar uygulandığı da tartışılan konular arasında yer aldı. ?Özellikli binalar? kapsamında değerlendirilmesi ve tadilat çalışmalarının büyük bir titizlikle yürütülmesi gereken Haydarpaşa Garı?nda çıkan yangının resmen açıklanmamış olsa da, birçok yangında olduğu gibi temel sebebinin ?ihmal? olduğu kesin.

Amacı; ?kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimi sağlamak? olan bu yönetmeliğin uygulanması için denetimlerin artırılması şart. Yönetmelikte soru işaretlerine yer bırakmamak için şu tanımlamaya da yer verilmiş: ?Bu Yönetmelik; yürürlük tarihinden sonra yapılacak yeni yapılar ile kullanım amacı değişen veya ruhsat alma zorunluluğunu gerektiren esaslı onarım ve tadilat yapılacak mevcut yapılarda ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer yapı, bina, tesis ve işletmelerde uygulanır. Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapı ruhsatı alınıp yapımı devam eden binalar da mevcut yapı sayılır?.

Yangın güvenlik sistemleri konusunda ülkemizde gerek yerli gerekse yabancı pek çok firmanın istenen sertifikalara sahip ürünleri bulunuyor. Bu ürünleri pazarla buluşturan her firma şu konuda hemfikir: ?Yangın güvenlik sistemleri, yatırımcılar tarafından ölü bir yatırım diye düşünülüyor. Çünkü binanın yaşam süresi boyunca belki de hiç kullanılmıyor. Fakat bu sistemlere ihtiyaç duyulan o bir tek an geldiğinde, yatırımın sadece maddi değil hayati önem de taşıyan kritik bir yatırım olduğu anlaşılıyor...?

Sektörümüzde pek çok firmanın şikayeti ise bu kadar önemli işlevi olan ürünlerin sertifikalandırılmamış olması veya sertifikasız ürünlerin, maliyeti yüzünden tercih sebebi olması. Özellikle kamu binaları, otoparklar, metro istasyonları ve hastanelerde bile bu sistemlerin bulunmaması, durumun vahametini ortaya koyuyor. Birkaç hafta önce Mardin?de bir hastanede çıkan yangın, haber bültenlerinde yer aldı. Kulaklarımızda ise bebeğini yenidoğan ünitesinden kucağında kaçırabilmiş bir kadının ?burada kaçış için bir yangın merdiveni bile yok!? sözleri kaldı...

 

Bir Yönetmeliğimiz var, bu yönetmeliğin uygulama zorunluluğu var, belirlenmiş standartlarımız var, bu standartlara uygun üretilmiş ürünler de pazarda yer alıyor.

Bu ürünlerin sahip oldukları sertifikaların gerçekliği de bazı vakalarda tartışma konusu olmaktadır. Şüpheye yer bırakmamak için, sertifikaların aslına uygun alındığını, gerekli koşulları sağladığını araştırıp ispatlayan bağımsız ve güvenilir portallar oluşturulması, satın alma sürecinde bu araştırmanın yapılması ve ürün alımına bu koşullarla karar verilmesi de önemle üzerinde durulması gereken bir konu.

Eğer bir konuda yasaya aykırı bir işlem yapılıyorsa bu, suçtur. Denetlenmesi, ortaya çıkarılması, gerekli iyileştirmenin yapılması aksi halde yaptırımların uygulanması  gerekmektedir. Türkiye?de binalarla ilgili çözüm bekleyen pek çok sorun var; ama bu sorunları çözebilmemiz için önce hayatta kalmamız gerek... Bu nedenle mevcut binaların yangın yönetmeliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda yenilenmesi; yeni yapılacak binalarda ise bu yönetmeliğe uygun projelendirilme yapılması konusunda kati kararlılık gösterilmesi ve bu konuda toplum bilincinin artırılması şart.

 

Gökçen Parlar


Etiketler


Slider Altına