Header Reklam
Header Reklam

Uyum süreci!..

01 Temmuz 2008 Dergi: Şubat 2002
Ülkemizin maden ve enerji kaynaklarına ilişkin önemli saptamalarda bulunan Aygün özellikle AB ile uyum sürecine ilişkin somut çıkarımlarda da bulundu. Konuşmasında; Ankara’nın 3 kilometre mesafeli iki yerleşim biriminde yaşayan insanlarımız arasında bile uyumdan söz edilemeyeceğinin altını çizen Aygün, özellikle ekonomik çıkarlarımızın aleyhinde geliştiğine inandığı AB uyum sürecinin yol açtığı zararları da cesaretle vurguladı. Bu tür konuların tehlikeli olduğunu! da ifade eden oda başkanı iş işten geçmeden birilerinin bu cesareti göstermesinin gerektiğini de gösterdi. Küreselleşme sürecinde hiçbir sanayi ülkesi ulusal strateji ve planlarından, ülke çıkarlarından vazgeçmez iken gelişmekte olan ülkelere dayatılmaya çalışılan üretimden kopuk, salt finansal programlar ile ekonomiyi düzenleme ve küreselleşme yönelimi Dünyada var olan eşitsizliği daha da artırıyor. Küreselleşmeyi; Dünyanın herhangi bir yerinde üretilen mal ve hizmetin küresel boyutta serbest dolaşımı diye tanımlarsak yukarıda ifade edilen eşitsizlik daha iyi anlaşılmaktadır. Endüstrilerinin kazandığı teknolojik üstünlük, üretilen ürün miktarı ile çok uluslu sanayi firmaları ile sanayi tesislerimizin rekabette karşılaşacağı zorluklar çok açıktır. Ulusal çıkarlarımız doğrultusunda ülkemizde üretim yapan, istihdam ve katma değer yaratan sanayi kuruluşlarımızın önünün açılmasına yönelik girişimlerin artmasını da bu eşitsizliğin zararlarının azaltılması için adımlar olarak değerlendirmek gerekir. Sadece krizleri aşmak için değil uzun vadeli endüstrimizin uluslar arası pazarda rekabet edebilmesi için de sanayi tesislerine, teknolojiye yatırım yapılması, üretim adetlerimizin yükseltilmesi, üretimde uluslar arası standart ve sertifikasyonlara uyumun sağlanması bugünden ertelenemez bir öncelik taşımaktadır. İstanbul Sanayi Odasının ‘Türkiye’de üretilen sanayi mallarının tüketiminin teşvik edilmesi’ yönündeki tavsiyelerinin, sektörümüzdeki izdüşümünü ISKİD’in ‘Aynı teknik özellikleri karşılamak kaydı ile Türkiye’de üretilen ISK ürünlerinin mekanik tesisat proje ve uygulamalarında tercih edilmesini’ öneren kararında görüyor ve olumlu bir gelişme olarak karşılıyoruz.

İsmail CEYHAN

iceyhan@dogayayin.com

Etiketler


Slider Altına