Header Reklam
Header Reklam

Türkiye Yeşilleniyor..

26 Nisan 2010 Dergi: Nisan-2010

Enerji Verimliliği Yasası'nın çıkmasının ardından ülkemizde yeni birtakım kavramlar da gündeme geldi. Bunlardan biri "yeşil binalar". Bugün sürdürülebilir, ekolojik, çevre dostu gibi pek çok isim altında karşımıza çıkan yeşil binalar; yapının arazi seçiminden başlayarak yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirildiği, bütüncül bir anlayışla ve sosyal-çevresel sorumluluk bilinciyle tasarlandığı, iklim verilerine ve yerel koşullara uygun, ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş, doğal ve atık üretmeyen malzemelerin kullanıldığı, ekosistemlere duyarlı yapılar olarak tariflenebilir.

Yeşil binalar, pek çok farklı değerlendirme sisteminde farklı ölçütler üzerinden değerlendirilmekte ve sertifikalandırılmaktadır; LEED, BREEAM, SBTool, Cosbee, Green Star, C2C gibi.. Dünyada enerji verimliliği çalışmaları kapsamında oldukça ilgi gören yeşil binalar ve sertifikalar, ülkemizde yeni yeni telaffuz edilmeye başlamakla birlikte, bazı sertifikalı bina örnekleri de yapıldı. Siemens'in Gebze tesisleri LEED Gold sertifikasına, Philips'in Ümraniye'deki binası LEED-Silver sertifikasına, Ankara'da 50 bin metrekare brüt kiralanabilir alana sahip Gordion Alışveriş Merkezi ve Erzurum'da 32 bin metrekarelik brüt kiralanabilir alana sahip Erzurum Alışveriş Merkezi ise Türkiye'nin BREEAM sertifikasına sahip ilk çevre dostu binaları oldu.

Bu alanda faaliyet göstermek üzere 2007 yılında Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) kuruldu. ÇEDBİK, toplumsal farkındalığı artırmak ve inşaat sektörünü bu ilkeler ışığında üretim yapmaya teşvik etmek amacıyla eğitimler düzenliyor, yerel yönetimler, üniversiteler gibi konunun tüm ilgilileri ile örnek projeler ve çalışma modelleri geliştiriyor ve yaygınlaşması için çalışıyor. ÇEDBİK Başkan Yardımcısı Duygu Erten, Türkiye'de yeşil binaların gelişimi hakkında şunları söylüyor: "Ben çok yakında kamunun yeşil standardı benimseyeceğine ve ihale ön koşullarına koyacağına inanıyorum. Özel sektör, güzel örneklerle bu işe devam edecek. İki yıl içinde 50-60 yeşil bina göreceğimizi tahmin ediyorum. Devletin ihalelerine yeşil tasarımı şart koşması bu konunun ivme kazanmasına yetecektir".

Enerji Verimliliği Yasası'nın çıkışından bu güne tartışma konusu olan verimlilik artırıcı projelerin teşvik ve kredilendirilmesi konusu henüz bir netlik kazanmamış olsa da konuyla ilgili yoğun çalışmaların olduğu bir gerçek. Özellikle binalara verilecek enerji kimlik belgeleri, belli noktalarda zorlayıcı bir uygulama olacak. Sertifikalı ya da enerji verimlilik notu yüksek olan binaların değeri de aynı ölçüde artıyor. Bu konuda finans kuruluşlarının elini taşın altına koyması hususunda da tüm sektör hemfikir gibi görünüyor. Yapılan toplantılar, seminerler, paneller, aynı konunun gündeme getirildiği platformlar.

Türkiye'nin "yeşillenmeye" niyeti var ama desteğe ihtiyacı da var.. İhtiyaç duyulan desteğin hem devlet, hem de finans kuruluşlarınca verilmesi halinde binalar "bahara" hazır..   


Etiketler


Slider Altına