Header Reklam
Header Reklam

Türkiye’nin Pompa İhracatı 400 Milyon Doları Aştı

28 Şubat 2009 Dergi: Şubat-2009
Türkiye’nin Pompa İhracatı 400 Milyon Doları Aştı
Gelişimini sürdüren endüstri alanı ve zirai projeler, Türkiye’de pompa ve kompresör sektörünü güçlü kılıyor. Bugün, Türkiye makine endüstrisi ihracatının % 4.7’si ve üretiminin % 7’si, pompa ve kompresör grubuna aittir. Pompa, endüstri ve zirai alanlarda olduğu kadar, turizmden yapı sektörüne uzanan geniş bir pazara sahiptir. 
Sadece Türkiye için değil, dünya geneli için de mega projeler arasında bulunan GAP çerçevesinde, pompa sektörü açısından devasa bir kapasite bulunuyor. GAP ile 1.8 milyon hektarlık bir alanın sulu tarıma açılması söz konusu. Bu, Türkiye’de ekonomik anlamda sulanabilir tarım arazisinin (8.5 milyon hektar) % 20’si demek. Bölgedeki hidroelektrik santrallerin elektrik üretimi potansiyeli ise yılda 118 milyar KWh. GAP’ın tamamlanması planlanan 2012 yılında, 1.060.000 hektar alan sulu tarıma açılmış olacak. Bu projede muhtelif kamu ve özel sektör birliktelikleri bulunuyor. Proje tamamlandığında kişi başına gelirimizin ise % 209 artması bekleniyor. Bu, gerek Türkiye’nin gerek pompa sektörünün gelişimi için önemli bir olanak sağlıyor.
Türkiye’nin pompa alanında üretim süreci, 1950’lerin ortalarına uzanıyor. Sulamada kullanılan pompaların üretimi için ise başlangıç tarihi 1970 olarak kabul ediliyor. Bugün için Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği POMSAD’ın kayıtlarına göre, Türkiye pompa ve kompresör endüstrisinde genellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler faaliyet gösteriyor. Bu alanda % 10’u büyük ölçekli diyebileceğimiz yaklaşık 135 üretici kuruluş bulunuyor. Sektörün istihdam kapasitesi ise 12.000 kişi civarında. Bu kuruluşların bölgesel dağılımında Marmara, Orta Anadolu ve Ege bölgeleri ön planda. Başı çeken kentler ise; İstanbul, Konya ve İzmir. Türkiye’nin pompa ihracatında önde gelen kalemler (2007 verilerine göre); pompa parça ve aksamları (134,4 milyon $), rotary-pozitif deplasmanlı pompalar (34,5 milyon $), santrifüj pompalar (28,3 milyon $). İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya ve Irak başta olmak üzere batıda ABD, İngiltere, Fransa, Finlandiya, Belçika, Doğu Avrupa ülkeleri, doğu, kuzey-doğu ve bölge coğrafyamızda Türki Cumhuriyetler, Suriye, Ürdün, Mısır sayılabilir. 2007’de Türkiye’nin toplam pompa ve kompresör ihracatı 412.5 milyon USD hacmine ulaştı.
Avrupa Vana Sanayicileri Derneği CEIR ve Avrupa Pompa İmalatçıları Derneği EUROPUMP’ın, İngiliz araştırma kuruluşu EIF’e (European Foreceasting Ltd.) yaptırdıkları; dünya nüfusunun 4.8 milyarlık, küresel hasılanın % 90’lık kısmına sahip en yüksek hasılaya sahip 63 ülkeyi, madencilik ve proses endüstrisi toplam pazarının % 75’ini, su ve kanalizasyon sektörünün % 80’ini ele alan, 2008-2013 yılları arası tahminlerle 2004-2007 geçmiş verilerini, ürün ve yedek parçalar bazında inceleyen Pompa ve Vana Pazarı Raporları, yedek parçaları hariç tutulduğunda, pompa yıllık pazarının 29 milyar USD, vana ve aktüatör yıllık pazarının ise 30 milyar USD civarında oluştuğunu göstermektedir. 

Not: Telif hakları CEIR ve Europump'a ait olan raporlar, Türkiye'de sadece POMSAD üyelerine, mutlak surette elektronik formatta, kısmen veya alıntılar halinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağına dair bir taahhütname karşılığında veriliyor. 

Etiketler


Slider Altına