Header Reklam
Header Reklam

Sanayicinin sorunları ve cari açık, gündemin en önemli konuları

30 Ocak 2018 Dergi: Ocak-2018

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, “2018’de sanayiyi bekleyen sorunlar”a değindi. TÜİK, IMF, TCMB, Hazine ve çeşitli bakanlık verileri kullanılarak yapılan analizde, 2018’de genelde ekonomiyi, özel olarak da sanayiyi bekleyen gerilim alanları üstünde duruldu ve cari açık ile kamu açığından oluşan “çifte açığa” dikkat çekildi. Analizin bulguları ve öngörüler özetle şöyle: “Türkiye ekonomisi, 2017 yılında 21 milyar doları aşan sıcak para girişinin rüzgarıyla, tahminen yüzde 7’ye yakın büyüdü. Ne var ki, bu büyümenin arka yüzünde 2018’e taşınmış ağır maliyetler var ve sanayi kesimi de öteki sanayi dışı kesimler gibi, 2018’de bu bedellerin gerilimini yaşayacak. 2017’de TL’nin dolar karşısındaki yüzde 17’lik değer kaybının sanayi malları üstüne yıktığı maliyet artışları, fiyatlara yansımıştır. Bu yansıma kaçınılmaz olarak 2018’de de süreceği için sanayici, bu yeni fiyatlarla iç ve dış pazar arayışında olacak, bulamadığı takdirde stoklarla yüz yüze kalabilecektir. İnşaatın arkasına çekilen sanayinin, dış pazar yaratma yeteneği körelmiş, ihracatla pazar edinme imkanları da daralmıştır. 2017’de baş gösteren dünya enerji ve emtia fiyatları, yükselmiş döviz fiyatları ile pekişecek ve ithal enerji, artı maliyet enflasyonu yaratacaktır. Dövizdeki hızlı artışı kontrol altında tutmak için yükseltilen faizler, yeni tırmanışlar karşısında tekrar artırılmak durumunda kalınabilir. Bu da sanayiyi “yüksek döviz-yüksek faiz” basıncı altına alabilir.”

Cari açığın azaltılması hedefi ile bir başka çalışma da KOSGEB ve BTK’dan geldi. KOSGEB tarafından hazırlanan Stratejik Ürün Destek Programı’nın tanıtım toplantısı ve protokol imza töreni, Kasım 2017’de yapıldı. KOSGEB ve BTK tarafından imzalanan protokolle KOBİ’lerin özellikle bilişim altyapısına yönelik yerli ürün üretimi artırılacak. Stratejik Ürün Destek Programı ile ithalatı yüksek stratejik ürün niteliğindeki ara malların KOBİ’ler tarafından uygun kalite ve standartta üretimi yapılması amaçlanıyor. Bu program ile bu tür ürünler yerlileştirilecek ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı teşvik edilecek. Böylece cari açığın azaltılmasına da katkı sağlanacak.

Sanayicilerin Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile ilgili çalışmalarda yaşadığı sorunlara ise İSO çözüm aradı. 30 Kasım 2017 tarihinde İSO tarafından düzenlenen “TSE Faaliyetlerine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Arayışları Paneli”nde İSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sadık Ayhan Saruhan, uluslararası pazarda giderek ağırlaşan rekabet şartlarının standartlara uygun üretimi her zamankinden daha da önemli hale getirdiğini söyledi. TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz ise TSE’nin sanayicilerin bizzat kendi ofisleri gibi kullanmaları gereken bir merkez olduğunu söyleyerek sanayicilerin standart oluşum süreçlerine katılımda bulunmasını daha çok teşvik etmek istediklerini vurguladı.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Sanayi dergisindeki yazısında: “İstanbul Sanayi Odası Yönetimi olarak sanayimizin ve sanayicilerimizin sorunlarına çözüm bulma noktasında çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İSO Meclisi’nin 2017 yılı aylık son olağan toplantısında Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’yi ağırladık. Sayın Bakanımız 2018’in kentsel dönüşümde seferberlik yılı olacağını söyledi. Biz de İSO olarak İstanbul’da göçebe olmak zorunda bırakılan sanayinin rekabet gücünün sekteye uğradığını belirterek biri Avrupa’da diğeri Asya’da olmak üzere İstanbul sanayisinin dönüşümüne imkan sağlayacak iki yeni OSB’nin kurulması gerektiğini bir kez daha dile getirdik” diyor.

Gökçen Parlar Ünal

gokcenparlar@dogayayin.comSlider Altına