Header Reklam
Header Reklam

SK SODEX 2008'in ve tüm dünya gündeminin öncelikli teması 'Enerji Verimliliği'

21 Haziran 2008 Dergi: Nisan-2008

Enerji verimliliği, herhangi miktarda enerji tüketen tüm cihaz ve sistemlerden, sonuçlarından vazgeçmek değil. Enerji tüketimi ile hedeflenen faydayı elde etmek, ama çok daha az enerji tüketerek "Bu ise enerji verimliliğini sağlamakla mümkün. Aslında bu eğilim, sadece enerji alanında kendisini göstermiyor; aynı iş için daha az ödemek, istenen şeyi daha az bedelle elde etmek her yerde, her alanda dünyanın gidişatını özetliyor. Enerji alanında da bu böyle. Bu nedenle ISK sektörü de konfor koşullarından vaz geçmeden, üretim süreçlerinde ürün kalitesini düşürmeden sarfedilen enerjiyi azaltmaya çalışıyor. Enerji verimliliği, Ar-Ge ve Ür-Ge bölümlerinin öncelikli hedeflerini oluşturuyor. Öte yandan bu süreci desteklemek ve düzenlemek adına yasal düzenlemeler yapılıyor. Sanayimizde ve enerji tüketen tüm kesimlerimizde davranışsal bir değişim sağlamaya yönelik projeler geliştiriliyor. İşte bu sıcak gündem, ISK SODEX 2008 fuarında da kendisini gösterecek. 130?u yurtdışından olmak üzere yaklaşık 800 firma, fuarda başta enerji verimliliği olmak üzere, enerji tüketimi, işletme ve bakım kolaylığı, nakliye-işletme maliyetleri, tasarım gibi pek çok değerlendirme ölçütü açısından iddialı ürün ve teknolojilerini sergileyecek. Türkiye?de enerji tasarrufu hacminin AB ülkeleri ortalamasının altında olduğu görülüyor. Türkiye enerjisinin % 70'ini ithal ediyor. Geçmiş dönemlere bakılarak bir öngörü yapılırsa, Türkiye?nin konutlarda % 15, sanayide % 5-6, ulaştırmada % 35?lere varan tasarruf yapabileceğini söylemek mümkün. Ortalama % 20?yi bulan enerji tasarrufunun enerji için yapılan ithalat içindeki payını düşünürsek kazancımızın büyüklüğü ortaya çıkar. 54 milyar USD civarında ciroya sahip dünya soğutma-klima pazarı için enerji verimli teknolojilere geçiş aynı zamanda önemli bir kapı aralıyor. Ülkemiz ise dünya iklimlendirme pazarının % 2-2,5 oranında, Avrupa pazarının ise % 12?si oranında paya sahip. Bu payını da gösterdiği hızlı büyüme ile düzenli olarak artırıyor. Üretimde standardizasyon ve uzmanlaşma çalışmaları sonuçlarını vermeye başladı bile. Bu doğrultuda Türkiye?yi bir üretim üssü olarak seçen yabancı yatırımcılar da artıyor. Dünya ISK endüstrisinin küresel üretim merkezlerinden biri ve dinamik pazarların kavşağı olmak, önemli bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. ISK sektörümüzün bunu başaracak güçte olduğunu somutlayan fotoğrafı, ISK SODEX 2008 fuarında birlikte çekeceğiz.


Etiketler


Slider Altına