Header Reklam
Header Reklam

Sanayide Yatırım Artmalı

29 Nisan 2016 Dergi: Nisan-2016
Sanayide Yatırım Artmalı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez‘in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin on altıncısını “Sanayide yatırımların yavaşlaması sorunu”na ayırdı. Bültende yer alan bilgilere göre; sanayi yatırımları son 3 yıllık dönemde patinaj yapıyor. Sadece 2006 yılı ile 2015 yılı yatırımlarında sektörlerin ağırlığı incelendiğinde, imalat sanayinin payının 6 puan gerileyerek yüzde 35’ten yüzde 29’a düştüğü görülüyor. Bu azalmanın, ağırlıkla özel sektörün, imalat sanayine yatırımdan uzak durmasından kaynaklandığı belirtiliyor. TÜİK, Kalkınma Bakanlığı, Hazine verileri kullanılarak yapılan araştırmada yatırımların, özellikle de imalat sanayisi yatırımlarının 2012 sonrası yerinde sayması sorununa parmak basıldı. Araştırmanın bulguları şu başlıklarla ifade edildi: “Türkiye ekonomisinde, özellikle 2012 sonrası hâkim olan yatırım iştahsızlığı, 2015 yılında biraz düzelse de, sorun olmaya devam ediyor. Mart ayı sonunda açıklanan 2015 milli geliri ile ilgili veriler, yüzde 4 olarak açıklanan büyümede yatırımların katkısının 1 puanda kaldığını gösteriyor. 2014’te yüzde 3’lük büyümeye yatırımların katkısı negatifti, 2013’te yine 2015’teki gibi, dörtte bir dolayındaydı. Büyümenin yatırımlardan rüzgar alamadığı, özellikle sanayi yatırımlarının patinaj yaptığı bir dönemin nasıl aşılacağı ve yeniden bir büyüme ivmesinin nasıl yakalanacağı, Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olarak duruyor”. Raporda bu soruna çözüm olarak şunlar öneriliyor: “Özellikle de ihracatın sürükleyicisi olan ve dış ticarete konu hizmetleri de etkileyen imalat sanayisi yatırımlarının, kamu kesimini de dışlamayan ve bölgesel dengesizliği de azaltacak tarzda hızlandırılmasına öncelik vermek, teşvik ve caydırma politikalarını buna göre uyarlamak gerekiyor. Bunlar, ekonomik olduğu kadar politik ve diplomatik iyileştirmeler, reformcu adımlar gerektiriyor”.  

Üretimin artması, uluslararası ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve üretilen cihazların yeni pazarlarla tanışması söz konusu olduğunda, fuarların yadsınamaz bir payı var. Ülkemizin, sektöründe en etkin fuarlarından ISK-SODEX de 4-7 Mayıs tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak. Fuar, bu yıl yine sektörün en fazla iş hacmi yaratacak buluşmalarından birini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Fuarın, sektörün 2016 yılı için 4.5 milyar dolar olan ihracat hedefine büyük katkı sunması bekleniyor. ISK-SODEX Fuarı, 2014 yılında toplam 53.535 m2 net alanda; Türkiye, Almanya, İtalya ve Tayvan başta olmak üzere 45 ülkeden 1331 katılımcı firma ile 126 ülkeden 84.816 profesyonel ziyaretçiyi bir araya getirmişti. Bu yıl ise katılımcı sayısını yüzde 15 artırmayı başardı. Üstelik bu yıl ilk kez katılımcı ülkeler arasına Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn de eklendi. Fuar, sektörün önemli sivil toplum kuruluşlarından DOSİDER, İSKİD, TTMD, İZODER ve ISKAV tarafından destekleniyor. Hannover Messe Sodex Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, "Biz kamu ve özel sektörden tüm paydaşları bir araya getirerek, fuar katılımcılarımıza ve ziyaretçilerimize bilgi alışverişinde bulunabilecekleri, işbirliği yapabilecekleri ve işlerini geliştirebilecekleri ideal bir platform sağlıyoruz. Fuarın, sağladığı uluslararası bağlantılarla hem Türkiye'de hem de çevre ülkelerde pazar payını artırmak ve yeni pazarlara girmek isteyen firmalar için önemli bir fırsat sunduğunu vurgulamak isteriz" diyor.

ISK-SODEX 2016, yeni iş bağlantıları kurmak, sektördeki gelişmeleri ve son teknolojileri takip etmek ve yatırımlarına yeni nesil sektörel eğilimlere göre yön vermek isteyen profesyonellerin ajandasına mutlaka eklemesi gereken bir etkinlik…Slider Altına