Header Reklam
Header Reklam

Pozitif Enerji Yaratmalıyız

20 Ekim 2008 Dergi: Şubat-Mart 2001

Ancak yine de biliyoruz ki kimi dönemlerde darboğaza girse de Türkiye potansiyel üretim, tüketim, ithalat ve ihracat olanakları, genç nüfusu, yetişmiş işgücü ile sürdürülebilir büyümeye yönelik bir altyapıya sahiptir. O halde neden sürekli (adeta kronikleşen) kriz ortamlarında yaşıyoruz diye sorma noktasında ise; önümüze sistemi sorgulama gereği çıkıyor. Esas olarak Bankacılık sektöründen, kamu bankaları açığından kaynaklandığı ileri sürülen Şubat krizinin altında ülkemizin üretim açığının olduğunu rahatlıkla ileri sürebiliriz.

 Maliyetleri kontrolden çıkmış, verimliliği düşmüş, pazara sunduğu ürünü haksız rekabete kurban olan bir üretim yapısına sahip ülkemizin kamu, özel sektör tüm ekonomik aktörleri ile sistemin aksayan yönlerini düzeltmesi acil görevdir. Her birimize düşen sorumluluk verimliliği artırmak, maliyetlerimizi kontrol etmek, ürün ve hizmetlerimizin rekabet avantajlarını gözden geçirmektir. Firmalarımız da kurum içi revizyon çalışmalarımızın yanısıra, meslekdaşlarımızla biraraya gelerek, bu zor günlerde meslek örgütlerimizin de fonksiyonel görev almasını sağlamalıyız.

Geleceğimiz için sadece herbirimizin bireysel çabalarının yeterli olmayacağını, hepimizin göstereceği sektörel performansın da gerekli olduğunu unutmamalıyız. İthalatçısı, ihracatçısı, sanayicisi, bayi ve satıcısı, müteahhidi, uygulamacısı ve sektörel basını ile bir bütün olan tesisat sektörümüzün zorlukları hep beraber aşacağına, bu inancın yaratacağı pozitif enerjinin bize güç vereceğine güveniyoruz. Saygılarımla,

İsmail CEYHAN


Etiketler


Slider Altına