Header Reklam
Header Reklam

Kaynak İsrafı Veya Verimlilik

14 Nisan 2008 Dergi: Ekim-Kasım 1999

Gelişmekte olan ekonomiler içinde sayılan Türk ekonomisinin belki de en önemli zaaflarından biridir "Kaynakların verimli kullanılmaması". Sermaye, bilgi ve donanım birikimi yeterince gelişmemiş sektörlerde bir de kaynak israfını eklediğimizde ekonomik kayıpların büyük boyutlara ulaştığını görmekteyiz.

 

Bu bakış açısıyla sektör firmalarımızın tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ayırdıkları (esasen gelişmiş ülkelerdeki emsalleriyle mukayese dahi edilemeyecek) bütçelerini araştırmadan, getirişini hesaplamadan salt iyi niyetlerle sarf ettiklerini görmekteyiz.

 

Katılımcılarının kendi aralarında dostluklarını pekiştirdiği ancak profesyonel ziyaretçisi olmayan fuarlar zaman ve para kaybı yanı sıra aynı zamanda sektör firmalarının ciddi bir tanıtım ve pazarlama kanalı olan fuarlara bakışını da zedelemektedir. Yine benzer bir olguyu (zaman ve para kaybını) konuşmacısı da, izleyicisi de sektörden kişilerin olduğu sempozyum ve sergilerde de görmekteyiz.

 

Artık "Körler sağırlar birbirini ağırlar" misali kendi kendimize ürün tanıtımı yaptığımız, yeni ve bilimsel hiçbir gelişme olmadığı halde adına sempozyum dediğimiz organizasyonlar konusunda radikal kararlar alma zamanı gelmiştir diye düşünüyoruz. Sektörel bir yayın olarak ilgiiler ile konuşmalarımızdan ve gördüklerimizden edindiğimiz izlenimlerimizden yola çıkarak sektör firmalarımızın değerli yöneticilerinin yeni bir bin yılın eşiğinde profesyonel kadrolarında eğitimli, tecrübeli halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım sorumlularını istihdam ederek bu gibi olumsuzlukları daha başında, doğru planlama ile aşacaklarını umut etmek istiyoruz. Zaten kısıtlı olanaklarımızın, zamanımızın, araştırmaya planlamaya bağlı olarak kullanılmasının sektörümüzün başarısında önemli bir adım olacağına inanıyoruz.

 

İsmail CEYHAN

Yazı İşleri Müdürü


Etiketler


Slider Altına