Header Reklam
Header Reklam

Isıtma sektörünü 'enerji verimliliği' hareketlendirecek

05 Eylül 2011 Dergi: Ağustos-2011

Enerji piyasasında uzun süredir beklenen "Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik" 21 Temmuz Perşembe günü Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmelikle, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami 500 kilovatlık üretim tesisi ve/veya mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler, lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutuldu ve bu tesislerde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin şebekeye verilmesinin önü açıldı.

 

EPDK daha önce yayınladığı taslak metin üzerinde sektörden gelen eleştirileri göz önüne alarak hazırladığı yeni yönetmelikte ciddi değişikliklere de imza attı. Yeni yönetmelikte elektrik üretiminde kullanılan rüzgar türbinlerinin yerli üretim rüzgar türbinlerinden seçilmesi durumunda, üretilen fazla elektriği yüzde 51 civarında daha pahalıya satın alınması öngörülüyor.

 

Yenilenebilir enerjili sistemler, yapılan bu yasal düzenlemelerle önümüzdeki dönemde daha sık konuşulan konular arasında yerini alacağa benziyor. Ülkemizde bugüne kadar yaygın olarak sıcak su üretiminde kullanılan güneş enerjili sistemler, artık elektrik üretiminde de sahnede olacaklar. Bu durumda, mevcut güneş enerjili sistemlerini yenileyerek elektrik de üretmek isteyen kullanıcıların pazarı hareketlendirmesi de mümkün.  Ayrıca elektrik üretimi ve tüketici tarafından şebekeye geri beslenebilmesi mümkün kılındığında pazara yeni bir teknoloji daha girebilecek: CHP?ler.. Yani ısı ve elektriği birlikte üretebilen kombine sistemler.

Öte yandan ısıtma sistemleri üreten firmaların ar-ge birimleri de aralıksız olarak sistemleri daha verimli hale getirmeye çalışıyor. Farklı disiplinlerin bir arada kullanılarak verimliliği maksimum düzeye çıkarmak üzere geliştirilen sistemler, ülkemizde de telaffuz edilmeye hatta uygulanmaya başladı. Örneğin ısı pompaları sektörün son dönemde üzerine yoğunlaştığı sistemlerden biri. Otellerin ısıtma ve soğutması gibi evsel sistemlere nazaran daha büyük çaplı sayılabilecek projelerde, ısı pompası uygulamalarının başarıyla gerçekleştirildiğini görüyoruz.

 

Yine belli metrekarelerin üzerinde merkezi sistem ve termostatik vana kullanımının yasal olarak zorunlu hale getirilmesi de enerjinin verimli kullanılmasını amaçlıyor. Bireysel sistemlerde yoğuşmalı sistemlerin pazardaki payını artırması, termostatik vana pazarının hareketlenmesi, pazarda D ve E sınıfı cihazların payları düşerken A ve B sınıfı cihazların paylarını artırması gibi gelişmeler, sektörün en büyük sıkıntıları arasında yer alan ?müşteri bilinci?nin de ciddi olarak arttığını gösteriyor.

 

Artık talepler enerji verimli ürün, sistem ve uygulamalara doğru yöneldiğinden, kendini geliştiremeyen firmaların ayakta kalma şansları da maalesef giderek azalıyor. Tüm bu gelişmeler, uzun zamandır pek hareketlilik yaşanmayana ısıtma sektörünü hareketlendireceğe benziyor. Önümüzdeki süreçte bu öngörünün gerçeğe dönüşmesi dileğiyle...


Etiketler


Slider Altına