Isı Pompası Pazarı Teşviklerle Canlanabilir

15 Şubat 2022 Dergi: Şubat-2022

Elektrik fiyatlarının gündem olduğu bugünlerde, tasarruf sağlayacak cihaz ve sistemler de daha çok kunuşuluyor. Bu sistemler içinde ısı pompaları ise son yıllarda en çok dikkat çeken ürünler arasında.
Önümüzdeki dönemde ısı pompalarının konutlarda, sanayide, otellerde ve avm’lerde daha yoğun kullanılmaya başlayacağını ifade eden Canovate Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür, şunları söylüyor: “Son aylarda tüm dünya ve Türkiye’de, enerji darboğazı yaşanmakta ve enerji maliyetleri çok artmaktadır. Bu bağlamda, fabrikalar, endüstriyel işletmeler, oteller ve Avm’ler artan maliyetlerini düşürmek için alternatif ekonomik enerji kaynakları arayışına girmişlerdir. Bu konuda talebe yanıt verebilecek en etkin ve verimli çözüm, ısı pompalarının endüstriyel uygulamasıyla sağlanacaktır. Kesinlikle ifade edebiliriz ki, endüstriyel ısı pompası çözümleri, proje yerine ve prosese göre, sabit yatırımı bir yıl ile 2,5 yıl arasında amorti edebilmektedir. ülkemizdeki 23 milyon civarında tahmin edilen konutların %50’sinde kademeli olarak ısı pompası kullanırsak, cari açığımızda en az %30’luk bir tasarruf etme ve doğalgazda yabancı ülkelere bağımlılığımızı düşürmenin mümkün olacağına inanıyoruz”.

Verimli Enerji Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’den Bülent Vural ise yaptığı açıklamada şu hususların altını çiziyor: “%40’ını fosil bazlı ithal kaynaklardan ürettiğimiz elektrik enerjimizin önemli bir bölümü doğrudan yakılarak ısıtma amaçlı kullanılmaktadır (elektrikli radyatörler, radyant ısıtıcılar, fanlı konvektörler, elektrikli sobalar ve hatta klimalarla yapılan ısıtmalar bu gruptadır). Bunların yerine ısı pompasıyla ısıtma yapılması ekonomik, ekolojik ve ülkemizin çıkarları açısından daha iyi bir seçenek olacaktır. Isı pompasının kendisi elektrik enerjisiyle çalışmaktadır, ancak ısıtma enerjisini hava/deniz/göl/akarsu gibi yerel ve yenilenebilir bir kaynaktan almaktadır. Isı pompasının ısıtma verimliliği çok yüksektir, 1 kWh elektrik enerjisiyle 3,8 kWh ısıtma enerjisi sağlamaktadır. Isı pompalarının kullanımı yaygınlaştırılarak hem fosil bazlı ithal kaynaklardan hem de elektrik enerjisinden önemli ölçüde tasarruf yaparken, karbon emisyonlarımızda da azalma gerçekleşecektir. Isı pompalarının avantajlarını kavrayan ABD, Kanada, AB, Çin, İngiltere, Avustralya gibi ülkeler ısı pompalarının kullanımını KDV muafiyeti, vergi iadesi, yatırım maliyetine doğrudan katkı gibi metodlarla teşvik ederek yaygınlaştırmaktadır. Ülkemizde ısı pompaları için ne yazık ki henüz bir teşvik uygulaması yoktur.”

Isı pompaları özellikle yenilenebilir birincil enerji ile de entegre edilmeleri halinde net sıfır enerjili binalar (nZEB) ve yaklaşık sıfır enerjili binalar için (nnZEB) ideal bir çözüm ortağı olarak değerlendiriliyor.

Avrupa Birliği 2050 yılına kadar net karbon salınımını sıfırlamayı hedefliyor ve ısı pompaları bu hedefe ulaşmada önemli araçlardan biri olarak görülüyor. Avrupa devletleri tarafından mazot, elektrik, LPG gibi kaynaklar kullanan eski ısıtma sistemlerini ısı pompasına dönüştüren kullanıcılara ciddi oranlarda teşvikler veriliyor. Türkiye’de de aynı oranda teşviklerin gündeme gelmesi, ısı pompası pazarını ivmelendirebilir. 

Gökçen Parlar Ünal
Genel Yayın Yönetmeni
gokcenparlar@dogayayin.comSlider Altına
Söyleşi