Slider Altına

İklim Ekonomisi Raporu ekonomi ve finans liderlerini harekete geçirecek

26 Eylül 2018 Dergi: Eylül-2018

2030 yılına kadar 26 Trilyon ABD Doları fayda sağlanabileceğini gözler önüne seren yeni İklim Ekonomisi Raporu 5 Eylül’de açıklandı. Küresel Ekonomi ve İklim Komisyonu (Global Commission on the Economy and Climate) tarafından yayınlanan rapor, daha temiz ve iklime duyarlı (climate-smart) büyümenin faydalarını önemli oranda azımsadığımızı ortaya koyuyor. Rapora göre, son on yılda, teknolojide ve piyasalarda yaşanan büyük ilerlemeler yeni bir iklim ekonomisine geçişi hızlandırdı. Bu geçişin istihdam, ekonomik tasarruflar, rekabet/pazar fırsatları ve küresel refah açısından somut faydaları olduğu ortaya konuluyor. Bu değişim tüm dünyada çok sayıda şehir, hükümet, şirket, yatırımcılar ve diğer aktörlerin katılımıyla ivme kazanıyor olsa da, henüz yeterince hızlı değil. “21. Yüzyılın Kapsayıcı Büyüme Hikayesinin Önünü Açmak” isimli rapor, somut iklim eylemlerinin 2030 yılına kadar şehirler, enerji, sanayi, su ve toprak kullanımı başta olmak üzere tüm temel ekonomik sektörlerde istihdam ve ekonomik kazanç sağlayacağını gösteriyor. Rapordaki çarpıcı bulgular, 2030 yılına kadar 65 milyondan fazla istihdam yaratılabileceğini gösteriyor. Ayrıca, hava kirliliği kaynaklı 700 bin erken ölümün önlenebileceği ve sadece teşvik reformu ve karbon fiyatlandırması ile 2.8 Trilyon ABD Doları gelir ortaya çıkacağı belirtiliyor. Yeni yayınlanan rapor, kamu ve özel sektördeki ekonomi ve finans liderlerini harekete geçirmeyi amaçlıyor. New Climate Economy Program Direktörü ve raporun başyazarı Helen Mountford: “Bu raporun amacı bu yeni büyüme patikasına geçişin nasıl hızlandırılabileceğini göstermek. Rapor, bunu gerçekleştirmenin faydalarını, bizi bekleyen zorlukları ve daha güçlü, daha temiz ve daha adil bir büyümenin tüm ödüllerinden yararlanmak için süreci hızlandıracak etkenleri ve eylemleri ortaya koyuyor” diyor.

Eski Nijerya Maliye Bakanı ve Küresel Komisyon Eş Başkanı Ngozi Okonjo-Iweala “Şu anda eşsiz bir “kullan ya da kaybet” anındayız. Politikacılar ayaklarını frenden çekmeli, yeni büyüme hikayesinin zamanının geldiğinin ve beraberinde ekonomide ve piyasada heyecan verici fırsatlar getirdiğinin sinyalini net olarak vermelidir. Şu anda kararlı davranırsak, karşımızda 26 trilyon ABD doları ve daha sürdürülebilir bir gezegen fırsatı var” diyor.
Unilever CEO’su ve Küresel Komisyon Eş Başkanı Paul Polman: “Ülke, bölge, şehir, şirket, yatırımcı ve vatandaşların başını çektiği ivme artık durdurulamaz zira iklim değişikliğine karşı cesur adımlar atanlar şimdiden somut faydalarını görmektedir. Ancak, bu yeni düşük karbonlu büyüme yaklaşımının tüm ekonomik faydalarının önünü açmak ve iklim değişikliğini engellemek istiyorsak hem kamu hem de özel sektör içinden ekonomi ve finans liderlerinin daha da fazlasını gerçekleştirmeleri ve bunu hızla yapmaları gerekmektedir” diyor.
“London School of Economics, Ekonomi Profesörü ve Küresel Komisyon Eş Başkanı Lord Nicholas Stern “Bu yeni büyüme hikayesinin çok güçlü dinamikler içerdiğini artık görebiliyoruz: Yenilikçilik, yaparak öğrenmek ve ölçek ekonomileri. Daha da ötesi, bu yeni büyüme hikayesi bize hareket edebileceğimiz, nefes alabileceğimiz ve üretken olabileceğimiz, temiz ve verimli altyapısının yanında sık ve aşırı iklim olaylarının etkilerini kaldırabilen şehirler ve daha verimli, güçlü ve dayanıklı ekosistemler sunuyor. Mevcut ekonomik modeller hem güçlü dinamikleri hem de yeni teknoloji ve yapıların etkilerini göz ardı ediyor. Dolayısıyla, bu yeni büyüme hikayesinin faydalarını epeyce azımsadığımızı biliyoruz. Ayrıca, iklim değişikliği risklerinin muazzam büyüklükte olduğu ve geri dönülmezlik noktasına hızla yaklaştığımız artık her zamankinden daha açık ve net” diyor.
 Küresel Komisyon hükümetler, iş ve finans dünyası liderlerine önümüzdeki 2-3 yıl içinde aşağıda belirtilen dört cephede eyleme geçilmesini önceliklendirilmesi gerektiğini vurguluyor:

  • Karbon ücretlendirme çabalarını hızlandırmak ve zorunlu iklim ilişkili finansal risk beyanına geçilmesi;
  • Sürdürülebilir altyapı yatırımlarının hızlandırılması;
  • Özel sektörün gücünü dizginlemek ve yenilikçiliğinin önünü açmak;
  • Kazanımları eşitçe bölüşen ve geçişin adil olmasını temin eden insan odaklı bir yaklaşım inşa edilmesi. 

Küresel komisyon üyelerinden raporla ilgili açıklamalar şöyle:

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Sharan Burrow: “Kararlılıkla sürdürülen iklim eylemleri 2030 yılına kadar 65 milyon yeni iş imkanı yaratabilir. Düşük karbonlu ekonomi dönüşümü yönetilirken, etkilenen iş gücü ve topluluklar açısından bunun sadece bir geçişten ibaret olduğu teminat altına alınmalıdır. Aynı şekilde, kentleşmeden ve sanayi, altyapı, ulaşım ve hizmetlerde daha temiz bir büyümeden kaynaklanan fırsatlar da iyi iş imkanları yaratmalıdır ve refah paylaşımını sağlamalıdır. Bunun için diyalog, güven ve saydamlık gerekecektir.”
  
Avrupa İklim Vakfı (ECF) Yönetim Kurulu Başkanı Caio-Koch Weser: “İklim hikayesi temel olarak ekonomik bir hikayedir. Şimdi cesur adımlar atarsak, daha yüksek verimlilik, daha geniş toplumsal kapsayıcılık ve daha dayanıklı ekonomiler elde ederiz. Bu raporun ana mesajına özellikle Maliye Bakanları dikkat kesilmelidir: İklim eylemi 21. yüzyılın büyüme hikayesidir.”
 
Dünya Bankası CEO’su Kristalina Georgieva: “İklim değişikliği bize yapmamız gereken net bir seçim ortaya koyuyor. Bu raporun önerdiği cesur eylemi gerçekleştirmeliyiz ve 65 milyon yeni iş imkanı yaratan ve insanların temiz hava soluması ve sağlıklı ve üretken hayatlar yaşamasını sağlayan düşük karbonlu bir küresel ekonomiye acil olarak geçmeliyiz. Bunun alternatifi, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, ekonomiyi, istihdamı ve hayatları yok edecek baz patikadır (BAU). Dünya Bankası Grubu ülkelerin akıllı seçimi yapması ve dayanıklılık ve düşük karbonlu dönüşüme yatırım yapmalarını desteklemektedir.”
 
Norveç Girişim Konfederasyonu Genel Direktörü Kirstin Skogen Lund: “İş parayı takip eder ve artık para gün geçtikçe düşük karbonlu fırsatlara kayıyor. Hükümetlerin sağlayacakları net politika temelleriyle birlikte, bu rapor iklim iddialarını desteklemek için iş dünyasının güçlü ve dinamik faaliyetlerine nasıl ivme kazandıracağımızı gösteriyor.
 
Raporun tamamı için: www.newclimateeconomy.report/2018/Söyleşi