Header Reklam
Header Reklam

EuP Yönergesi için Geri Sayım Başladı

26 Aralık 2011 Dergi: Aralık-2011

1 Ocak 2013 tarihi, Avrupa tesisat sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı olacak; EuP yönergesi yürürlüğe girecek. EuP yönergesi (Enerji Kullanan Ürünler-Energy Using Products) su ısıtıcı, televizyon, trafo, endüstriyel fanlar, endüstriyel fırınlar, sirkülasyon pompaları gibi enerji kullanan, üreten veya ölçen ürünleri yakından ilgilendiriyor. EuP Yönergesi çerçevesinde enerji kullanan ürünlerin yeni ve çevreci tasarımlarla verimliliğinin artırılması için konulan yeni kurallar yer alıyor. EuP Yönergesi ile AB’nin 2020 için tahmini tasarruf miktarı ise 23 milyar kWh. 

Grundfos Başmühendislerinden Dr. Niels Bidstrup; “EuP Yönergesi yürürlüğe girdiğinde AB’deki verimsiz çalışan bağımsız sirkülasyon pompalarının tümü tarih olacak. Aynı zamanda mevcut A-G enerji sınıflandırması bitecek. Yönergesinin verimlilikle ilgili şartları oldukça yüksek. Daha kesin olmak gerekirse sadece piyasaların en verimli A-sınıfı pompaları uygulamaya konulacak olan çevreci tasarım koşullarıyla uyum içindedir. Hatta bu verimlilik koşulları öyle çok ki pompa üreticileri Ar&Ge ve ekipman yatırımlarını bu şartları karşılayacak şekilde hızlandırmaya zorlandı” diyor.

2013’ten itibaren CE işareti olmayan bir sirkülasyon pompası Avrupa Birliği pazarında pek yer bulamayacak. Bir sirkülasyon pompası yalnızca Enerji Verimlilik Endeksi (EEI) şartlarıyla uyumluysa CE işareti alabilir. Buna ek olarak, bir sirkülasyon pompasının Enerji Verimlilik Endeksi etikette yer alacak. Sirkülasyon pompalarıyla ilgili 641/2009 sayılı, 22 Temmuz 2009 tarihli komisyon tüzüğünce belirtilen eko-tasarım şartları, sirkülasyon pompalarının enerji verimliliğiyle ilgili sert kurallar getiriyor. Rakamlar düştükçe verimliliğin arttığı Enerji Verimlilik Endeksi (EEI-Energy Efficiency Index) bu kurallarla ortaya koyuluyor. Gelecekte enerji verimlilik şartları şöyle olacak:

2013’te EEI 0,27; 2015’te ise: EEI 0,23.

EuP Yönergesinin yürürlüğe girmesi ile sağlanacak kazançlar konusunda ise Bidstrup; “Elektrik tüketimini ve sirkülasyon pompalarının karbon ayak izini kayda değer biçimde azaltacak. Ancak pompa sektörü de kazanacak. En azından en son teknolojiye yatırım yapmaya ve daha yeşil bir gelecek için çalışmaya hazır, yenilikçi firmalar kazanacak. Elektrik faturasını azaltacağı ve yatırım masraflarını kısa sürede çıkaracağı için nihai kullanıcı kesinlikle kazançlı çıkacak. Eup Yönergesi sayesinde bir proje için doğru sirkülasyon pompasını bulmak danışman mühendisler, müteahhitler ve sirkülasyon pompası kullanan diğer herkes için her zamankinden çok daha kolay olacak. Artık verimli sirkülatör fikrini kabul ettirmeye, ilk yatırım masrafını açıklamaya çalışmak zorunda kalmayacaklar” diyor.

Günümüzde sirkülatörler arasında sınıfının en iyisi EEI≤ 0,20 değerinde. Ancak çevreye önemli bir etkisi görülürse ve ömür devri maliyet analiziyle desteklenirse, yönetmelik 2017 yılında yeniden gözden geçirildiğinde Enerji Verimlilik Endeksi’nin şartları ve referans değerleri değiştirilebilir. Bir diğer deyişle, EuP esnek ve yeniliklere açık olacak...

                                                                                                      Gökçen PARLAR

                                                                                                     Yazı İşleri Müdürü

                                                                                             gokcenparlar@dogayayin.com


Etiketler


Slider Altına