Header Reklam
Header Reklam

Etkili Bir HVAC Sistemi Hasta Bina Sendromu Riskini Nasıl Azaltır?

21 Kasım 2023 Dergi: Kasım-2023
Etkili Bir HVAC Sistemi Hasta Bina Sendromu Riskini Nasıl Azaltır?

Hasta bina sendromu (SBS) terimi, bir binada yaşayanların, binada geçirilen zamanla doğrudan bağlantılı görülen akut sağlık veya konfor sorunları yaşadığı bir durumu tanımlamak için kullanılır. Böyle sorunlar karşısında genellikle belirli bir hastalık veya neden tespit edilemiyor. Şikayetçiler belirli bir oda veya bölgede lokalize olabileceği gibi bina geneline yayılmış da olabilir. Bu durumun sonuçları konforla ilgili kaygılarla sınırlı olsaydı bu denli önem verilmeyebilirdi. Ancak hasta bina sendromunun sağlık üzerindeki akut etkileri, çalışanlara ve çalıştığı şirketlere ciddi zararları olabiliyor.

Hasta bina sendromunun, çalışanların üretkenliğinin azalması, işe devamsızlığının artması, işe karşı hoşnutsuzluğun artması neticesinde işten ayrılma gibi istenmeyen sonuçları var.

Hasta bina sendromununun semptomları başlangıçta hafif olabileceğinden, tespit edilmesi kolay olmayabilir. Çoğunlukla soğuk algınlığı ve alerjileri taklit edebilir, bu da sebebin belirlenmesini zorlaştırır. Bununla birlikte, semptomlar zamanla yoğunlaşma ve daha yaygın hale gelme eğilimindedir. Bu semptomlar; burun, boğaz ve göz tahrişi, vücut ağrıları, baş ağrıları, kuru öksürük, mide bulantısı, baş dönmesi, kuru veya kaşıntılı cilt, kokulara duyarlılık, sinirlilik, odaklanma veya konsantre olma sorunu şeklinde olabilir. Bu semptomlar mevcut olduğunda ve görünürde bir nedeni olmadığında, genellikle insanlar tesisten ayrıldıktan sonra düzeldiğinde, bunlar muhtemelen hasta bina sendromundan kaynaklanmıştır. Bir başka gösterge de, bir hafta sonu tatilinin ardından işe başlandığında belirtilerin geri gelmesi veya kötüleşmesidir; bu nedenle bu duruma bazen Pazartesi Ateşi de denir.
ABD'de pek çok kişi çalışma saatlerinin yaklaşık %90'ını bir binada geçiriyor. Sonuç olarak, bu ortamlardaki koşulların sağlık ve zindeliği önemli ölçüde etkileyebilmesi şaşırtıcı değildir. Uzmanlar ve araştırmacılar, hasta bina sendromunun zayıf iç mekan hava kalitesinden (IAQ) kaynaklandığını düşünüyor. Özellikle ofisteki malzemelerin kirletici madde salma özelliği ve HVAC sisteminin bunların giderilmesine yardımcı olabilmesi kritik öneme sahiptir.

HVAC sistemlerinin iç ortamların ısıtılması ve soğutulmasındaki rolü yaygın olarak bilinmektedir. Ancak bu sistemler, aynı zamanda iyi iç hava kalitesinin korunmasında da gereklidir. İç ortam havasının uzmanların belirlediği ölçülerde dış hava ile tazelenmesi, nemin dengelenmesi, havanın filtre edilmesiyle, yani bir HVAC sisteminin olması gerektiği gibi çalışmasıyla Hasta Bina Sendromunun önüne geçmek mümkündür.

Sadece bir HVAC sistemine sahip olmak iç mekan hava kalitesini artırır. Ancak bir sistem, tesise göre uyarlandığında iç hava kalitesi açısından en fazla gelişmeyi sağlayabilir. Her bina, fiziksel yerleşim, kanal sistemi ve diğer altyapı, iş kullanımları ve personel dağıtımının benzersiz bir kombinasyonuna sahiptir. Sonuç olarak tüm gereksinimleri karşılayan tek bir HVAC sistem tasarımı yoktur. Tabi ki düzenli servis ve bakım, iç ortam havasının en önemli güvencesidir. Göz ardı edilmemesi gereken kritik nokta; insanın sağlığı ve verimliliği için en önemli şeyin soluduğu hava olduğu gerçeğidir. Slider Altına