Header Reklam
Header Reklam

Dünya IEQ’ya Odaklanıyor

15 Aralık 2022 Dergi: Aralık-2022
Dünya IEQ’ya Odaklanıyor

İç Hava Kalitesi (indoor Air Quality-IAQ) ile iç çevre kalitesi (indoor Environmental Quality-IEQ) her ne kadar aynı gibi algılansa da birbirinden farklı kavramlar. IEQ, IAQ’yu içeriyor ama aslında çok daha fazlası ve dünya artık IEQ’ya odaklanıyor.

İç çevre kalitesi (IEQ), söz konusu alanı kullanan kişilerin sağlığı ve refahı ile yakından ilgilidir. IEQ’nun dört temel faktörünü; İç hava kalitesi (IAQ), termal konfor, aydınlatma konforu ve akustik konfor oluşturur. Araştırmalar, bir binanın iç çevre kalitesinin bina sakinlerinin sağlığını, memnuniyetini, konforunu, esenliğini, üretkenliğini ve bilişsel işlevi önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. IEQ, binaların enerji kullanımı ve verimliliği ile de önemli ölçüde ilişkilidir. IEQ ve insan tepkileri arasındaki niceliksel ilişkiler tam olarak anlaşılmasa da, arzu edilen IEQ'nun bina kullanıcıları üzerinde olumlu bir etki yaptığına şüphe yoktur.

Ancak birçok konut, ticari ve endüstriyel bina tatmin edici IEQ'ye sahip değildir. Yaygın sorunlar arasında termal rahatsızlık, iç ortam hava kirleticileri ve/veya yetersiz havalandırma nedeniyle kötü hava kalitesi, yetersiz gün ışığı ve yansıma/parlama sorunları ve işitsel dikkat dağınıklığıgösterilebilir. Bu faktörler de binada oturanları ve bina enerji verimliliğini olumsuz etkileyebilir.

Araştırmalar, bazı solunum yolu semptomlarının ve hastalıklarının rutubetli binalarla ilişkilendirilebileceğini göstermiştir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ-WHO) çocuk sağlığı savunucusu Rosamund Adoo Kissi-Debrah, hükümetler ve havalandırma endüstrisi iç hava kalitesini iyileştirmek için birlikte çalışmadıkça insanların ölmeye devam edeceğini söyledi. DSÖ, dünya çapında 3,8 milyon prematüre ölümün her yıl genel hava kirliliğinden kaynaklanan toplam 8,7 milyon ölüm arasından yetersiz iç ortam havasıyla bağlantılı olduğunu tespit etti ve Rochdale Adli Tıp Mahkemesi geçen ay iki yaşındaki Awaab Ishak'ın ölümünün, kötü havalandırılan bir dairede neme ve küfe maruz kalmasıyla bağlantılı olduğuna karar verdi.

Bina Mühendisliği Hizmetleri Derneği (BESA), Birleşik Krallık Sağlık Baş Görevlisi Profesör Chris Whitty’nin iç mekan hava kalitesine (IAQ) daha fazla yatırım için verdiği desteğin, binalarda çok daha fazla havalandırma iyileştirmesi sağlayabileceğini söylüyor. Dernek, dış ortam kirliliğiyle mücadelede bazı ilerlemeler kaydedildiği için iç hava kalitesinin "genel sorunun artan bir oranı" haline geldiğini, bu nedenle binaların içindeki sorunlarla ilgilenmenin artık bir öncelik olması gerektiğini vurguluyor.

Profesör Whitty, sunduğu raporda enerji kullanımı ve ısı kaybını en aza indirirken etkin havalandırma sağlama dahil olmak üzere 15 tavsiyede bulundu. Ayrıca, kirletici kaynakları azaltmanın yollarını bulmak da dahil olmak üzere iç mekan hava kirliliğiyle mücadele konusunda daha fazla araştırma yapılması çağrısında bulundu ve gerekli teknik çözümlerin yaygın olarak mevcut olduğunu ekledi.

Raporda, insanların zamanlarının yaklaşık %80'ini iç mekanlarda geçirdikleri ve genellikle bu zamanı nerede geçirecekleri konusunda başka seçeneklerinin olmadığı, ancak dış hava kirliliğine kıyasla IAQ konusunda çok daha az araştırma ve yatırım yapıldığı belirtildi. Profesör Whitty, “Hava kirliliği, bununla mücadelede aktif olduğumuz sürece azalacak. Daha ileri gidebiliriz ve gitmeliyiz. Bunu yapmak teknik olarak mümkün" dedi.
BESA CEO'su David Frise, "Kötü havalandırılan kapalı alanların enfeksiyon bulaşma riskini önemli ölçüde artırdığı belirlendi. Daha iyi havalandırma ve hava filtrelemenin sağlığı ve esenliği (ruh sağlığı dahil) iyileştirdiği, uyku kalitesini iyileştirdiği ve üretkenliği artırdığı da kanıtlanmıştır. Havalandırma çözümlerine daha fazla yatırım yapılması ikna edici oluşu ve ülkenin en üst düzey sağlık görevlisinin müdahalesi, binaların içindeki koşullardan sorumlu olan herkesin dikkatini çekmesi gerektiğinden, havalandırmaya yatırım için gerçek bir dönüm noktası olabilir" dedi.
Kapalı ortamlar oldukça karmaşıktır. Bina sakinleri, gazlar ve parçacıklar biçimindeki çeşitli kirletici maddelere maruz kalabilir: Ofis makineleri, temizlik ürünleri, Su hasarlı yapı malzemesi, Mikrobiyal büyüme (mantar, küf ve bakteri), haşarat, halılar-mobilyalar ve parfümler. Ek kirleticiler arasında sigara dumanı, inşaat faaliyetleri ve dış mekan kirleticileri bulunur. İç ortam sıcaklıkları, bağıl nem ve havalandırma seviyeleri de bireylerin iç ortama nasıl tepki verdiğini etkileyebilir.

İç ortam kirleticilerinin kaynaklarını anlamak ve bunları kontrol etmek, insanlarda bina ile ilgili semptomların önlenmesine veya çözülmesine yardımcı olabilir, daha verimli ve sağlıklı binaların inşa edilmesini sağlayabilir.

Gökçen Parlar Ünal
Genel Yayın Yönetmeni
gokcenparlar@dogayayin.comSlider Altına