Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Yeşil Sürpriz

21 Haziran 2015 Dergi: Haziran-2015

Türkiye’nin “Ulusal Yeşil Bina Sertifikası” ha çıktı ha çıkacak derken, sürprizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptı; yeni “Yeşil Binalar Yönetmeliği yayınlandı. Ulusal Yeşil Bina Sertifikamızın oluşturulması için Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGÜ) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından üç ayrı ciddi çalışma yürütülüyordu. Bu çalışmalar hakkında hem ÇEDBİK hem de MSGÜ’nün ilgilileri ile Termodinamik dergimizde yayımlanan röportajlar ile sektörümüzü de bu gelişmelerden haberdar etmeye çalışmıştık. Sektörde bu üç kurumun bir araya gelip tek bir sertifikasyon sistemi üzerinde anlaşması yönünde bir beklenti de oluşmuştu. Geçen süre içinde bu üç kurumun çalışmaları ile ilgili somut bir gelişme beklenirken, en somut gelişme Çevre ve Şehircilik Bakanlığından geldi. Yeşil Binalar Yönetmeliği Aralık 2014’te yayınlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi web sitesinde yapılan açıklamada konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi: “…Ulusal ve yerel düzeyde enerji verimli, çevre dostu, az su kullanan, bulunduğu yerin coğrafi özelliklerini kullanan bina uygulamalarının yaygınlaştırılması, yenilenebilir enerji teknolojilerinin teşvik edilmesi, CO2 emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında farkındalığın artırılması ve kapasitenin geliştirilmesi ve sürdürülebilir binaların inşaatının teşviki amacıyla sertifika kriterlerinin ele alınması, uluslararası marka değeri olan ülkeye özgü sürdürülebilir yeşil bina ile sürdürülebilir yerleşmelerin sertifika programının oluşturulması hedeflendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2013-2014 yıllarında sektörle yaptığı çalıştaylar ve toplantılar sonucunda ülkemize özgü uluslararası alanda marka değeri olacak sürdürülebilir yeşil bina sertifika sistemlerinin geliştirilmesi gerekliliği vurgulandı. Tüm dünyada gönüllü olarak sürdürülebilir yeşil bina sertifika sistemi uygulandığı için Bakanlıkça hazırlanan ve yayınlanan yönetmelikle;

 - Kurulacak olan bağımsız daimi komite ile bu alanda faaliyet göstermek isteyen tüm belgelendirme sistemleri ve uzmanlarının temel kriterleri belirlenecek,

 - Belgelendirme kuruluşu olmak isteyen kurum/kuruluşların özellikleri belirlenecek,

-  Ülkemizdeki tüm sürdürülebilir yeşil bina ve yerleşmelerin bilgileri, uzmanların ve belgelendirme kuruluşlarının bilgileri oluşturulacak Ulusal Yeşil Bina Bilgi Sistemi (UYBBS)’nde kayıt          altına alınarak farkındalık yaratılması planlandı. Yayımlanan “Sürdürülebilir Yeşil Bina ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” ülkemize özgü    marka değeri olan çevre dostu binaların yaygınlaşması hedeflerinin sağlanabilmesi için ilk adım atılmış oldu.”

Yapı-Endüstri Merkezi tarafından bu yıl 'yeşil motivasyon' teması ile 8'incisi düzenlenen EKODesign Konferansı’na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Daire Başkan Vekili Murat Bayram da yeni Yeşil Binalar Yönetmeliği ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bayram, 'Kamunun Özel Sektörü Motivasyonu: Yeni Yeşil Binalar Yönetmeliği' başlıklı sunumunda, yönetmeliğin motivasyonunun gönüllülük olduğunu vurguladı. Aralık ayında yayınlanan yönetmeliğin sektör temsilcileriyle yürütülen iki yıllık bir diyaloğun ürünü olduğunu belirten Bayram, yasal bir çerçeve oluşturmanın hedeflendiğini kaydetti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sekreteryasını yürüttüğü yönetmeliğin diğer aktörlerini de farklı kurumlardan yedi kişiden oluşan daimi komite, belgelendirme kuruluşları, belgelendirme uzmanları ve sürdürülebilirlik uzmanları olarak sıralayan Bayram; Bakanlığın sadece finansman problemlerini çözmek üzere bir köprü olarak bu zincirde yer aldığını sözlerine ekledi. Yönetmeliğin, bir sertifikasyon sistemi tanımlamadığını, bunu belgelendirme kuruluşlarına bıraktığını ifade eden Bayram, ancak tek bir sertifikasyon sisteminin oluşmasına müsait bir yapısı olduğunu ve asıl hedeflerinin de tek bir logo ve tek bir belgelendirme sistemine ulaşılması olduğunu belirtti. "Keşke ÇEDBİK, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ulusal bir belgeleme sistemi oluşturulması için yürütülen çalışmaları ortaklaştırabilseydik; öyle olsaydı şimdi ulusal bir sertifikasyon sistemimiz vardı" diyen Bayram, bu başarılamadığı için yönetmeliğin çıkarıldığını vurguladı.Slider Altına
Söyleşi