Header Reklam
Header Reklam

Bilgi Devalüe Edilemez

18 Ekim 2008 Dergi: Haziran-Temmuz 2001

Sanayi üretiminin temel gerekleri olan sermaye, hammadde, işgücü tek baslanna özgün üretim bilgisi, pazar bilgisi, tanıtım ve reklam faaliyetleri olmaksızın yeterli değildir. Günümüzde hemen her bilinçli yatınmcı için olmazsa olmaz tek koşul yatırım yapılacak alan ile ilgili pazar bilgisidir. Gelişmekte olan ülkelerdeki kayıt dişilik, pazar envanterinin olmayışı, sektörel örgütsüzlük yatırımcılar açısından belirsizlik, güvensizlik yaratır. Bu durumda öngörülebilen kar beklentisi, yerini, ya aşırı kazanç veya yatırımın zararla sonuçlanması riskine bırakır. Dolayısı ile planlanabilir yatırım için sağlıklı, verilere dayalı pazar bilgisi esastır. Dahası yatırım yapılan alanın teknolojik altyapı gereksinimleri, üretim bilgisi, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerindeki yetenek, yatırımın başarısının koşullarıdır. Türkiye klima pazarı, kamu otoritesinin yasal alt yapıda yarattığı belirsizlik, dahası çıkardığı engeller, pazar envanterinin yetersiz oluşu, rekabetin kimi zaman yıkıcı boyutlara varabilmesi vb nedenlerle ciddi riskler de taşımaktadır. Burada sektörümüze düşen görevlerden biri de bilgi üretimi ve bilginin paylaşımı olmalıdır. Sahip olduğumuz bina, makina, araç gereç ve mali olanaklar yanısıra pazar hakkında üreteceğimiz sağlıklı bilgi, envanter ve sektörel bilinç gibi üst yapı kurumlarının da çok değerli olduğu bilinmektedir. Son krizde maddi varlıklarının % 4050 eridiğine şahit olan herkesin eksilmeyen tek varlığının bilgisi olduğu unutulmamalıdır. İçeriğini pazar bilgisini yayma yönünde zenginleştirdiğimiz ve yeni formatı ile takdirlerinizi kazanan derginizin 5. yaşını okurlarımıza saygı ve teşekkürlerimizi sunarak kutluyoruz.

İsmail CEYHAN


Etiketler


Slider Altına