Header Reklam
Header Reklam

'BEP Şakası' Sektörü Şaşırttı..

31 Mayıs 2010 Dergi: Mayıs-2010

 

Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği, 1 Nisan 2010 tarihi itibariyle revize edildi. Yönetmelikte yapılan değişiklikler, ISK sektöründe geniş yankı buldu. Revizyonlar, yönetmelikteki bazı eksiklik ve belirsizliklerin giderilmesi amacını taşısa da, bazı maddelerdeki değişiklikler tartışmalara konu oldu. Özellikle 13. Maddenin 3. fıkrası, daha önce "Yeni yapılacak binalarda; toplam kullanım alanının 1000 metrekareden büyük olması halinde merkezi ısıtma sistemi"ni zorunlu kılıyordu. 1 Nisan'daki revizyon sonucunda ise "yeni binalarda yapı ruhsatına esas olan toplam kullanım alanının 2000 metrekare ve üzerinde olması halinde merkezi sistem" zorunlu tutuldu.

Bu maddenin revizyonu, şu sıralar sektörün gündeminde tartışmalara neden oldu. Öyle ki, Mayıs ayı içinde düzenlenen pek çok etkinliğin ana konusunu bu madde oluşturdu. Özellikle TTMD tarafından düzenlenen Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu'nda bu değişiklik en önemli konulardan biri oldu. Hatta sempozyum öncesinde, TTMD'nin Mayıs ayı etkinliklerini tanıtım amacıyla düzenlenen basın toplantısında, TTMD Başkanı Cafer Ünlü, revizyonla ilgili şu yorumu yaptı: "Yapılan değişiklik 1 Nisan'da yayımlandı ve sektöre duyuruldu. Özellikle kamuoyunu yakından ilgilendiren bireysel ve merkezi ısıtma konusunda yapılan değişiklik, sektörümüzde şaşkınlık yarattı. Avrupa'da merkezi sistem, 500 metrekarenin üzerindeki alanlarda zorunlu tutulurken, Avrupa 2018 yılına kadar halka açık tüm binalarda sıfır enerji hedefiyle ilerlerken, bizim mevcut yönetmeliği bu şekilde revize etmemiz, tam tabiriyle "şaka" gibi.. Tüm dünyada yenilenebilir enerjilerin kullanımı teşvik edilirken, bu revizyon, bireysel sistemleri teşvik eder bir nitelik taşımaktadır".

Öte yandan, BEP yönetmeliği ile verilmesi zorunlu kılınan Enerji Kimlik Belgeleri için gerekli yazılım programının henüz kullanılamaması, eleştirilen konular arasında yer alıyor. Bir diğer sorun da halen yenilenebilir kaynaklar için verilecek teşvik ve kredilendirme koşullarının netlik kazanmaması. Yönetmeliğin ağırlıklı olarak güneş enerjisinden elektrik üreten sistemleri gündeme taşıması ve güneş enerjili su ısıtma sistemlerine yeterli önemin verilmiyor olması da bu alanda faaliyet gösteren firmaların şikayetleri arasında..

Yönetmeliği sektörün talep ve görüşleri doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesi ve Yönetmelik ile belirlenen maddelerin bir an önce uygulanmaya başlanması ise, neredeyse tüm ISK sektörünün ortak temennisi...

Tüm dünyanın temiz enerji, yenilenebilir kaynaklar ve düşük emisyon değerleri sunan sistem ve cihazlara yöneldiği, maksimum verim hedeflediği bu günlerde, enerjisinin çok büyük bir kısmını ithal eden bir ülke olarak harekete geçmenin vaktidir..

Etiketler


Slider Altına