Header Reklam
Header Reklam

Bahar temizliği

16 Ağustos 2008 Dergi: Mart 2002
Dergimizde yer verdiğimiz etik ilkelerin belirlenmesi sürecinde katkı üreten, emeği geçen herkesi kutluyoruz. Şubat ayı TTMD istanbul seminerinde "Küreselleşme" konusu gündeme getirildiğinde Metin Duruk tarafından ülkemiz ekonomisi için çok güzel bir saptama yapılmıştı. "Ahbap çavuş kapitalizmi" tanımlaması geri feodal ilişkiler içinde sıkışıp kalmış ekonomik sistemin adını koyarak, tam da bu noktada iş yaşamında da ilkeselliğin gerekliliğini vurguluyordu. Değerlerden yoksun, ilkesiz, denetlenemeyen iş görüşmeleri, ihaleler ve taahhütlerin iş hayatını geliştiremeyeceğini, tam tersine yozlaşmanın kayırmacılığın, rüşvet ve türlü kirlenmenin salt taraflarına değil tüm iş hayatı aktörlerine ve nihai olarak ülkeye vereceği zararlara işaret eden tanımlamanın çizdiği olumsuz tablonun etik ilkelere sahip çıkarak, uygulayarak ve uygulanmasını teşvik ederek yok edileceğini umuyoruz. Serbest rekabet koşullarının tüm aktörler için eşit olanaklar sunabilmesinin altyapısı sivil toplum organizasyonu derneklerimizin imza attığı taahhütlerin takipçisi olması ile teminat altında olacaktır. Rakibimizi karalayarak, kirli, karanlık yöntemleri kullanıp avantajlar yaratarak, yurttaş sorumluluğu ile de bağdaşmayan mali ve hukuki gereklere uymayarak iş yapmak artık olanaklı olmamalıdır. Ekonomik değer olarak ürün ve hizmet arz eden aktörlerin etik ilkelere uymayı taahhüt etmeleri, meslek örgütlerinin bu taahhüdün arkasında ve takipçisi olacağını ilan etmeleri tek başına yeterli olmayacaktır. Sektörümüzün bu uygar girişimi ürün ve hizmetlerimizi talep eden, projeden başlamak üzere, yatırımcı, uygulamacı, kontrolör, ve işletmeciler tarafından da talep edilmeli ve tercih nedeni yapılmalıdır, iş yaşamında alışveriş yaptığı kişilerin etik ilkelere uyan, işini sorumluluk bilinci içerisinde yürüten, dürüst ve ahlaklı insanlar olmasını kim istemez, zaten herkes dürüst değil midir deyip adam sendecilik yapmadan, öncelikle de kendimizden başlayarak iş yapma yöntemlerimizi yeniden gözden geçirmek zorundayız.

Fuarlarla hareketlenen iş yaşamımızın bahar canlılığı kazanacağı bu günlerde ilkelere, itibara yeniden önem kazandıran gelişmeleri sevinçle ve takdirle karşılıyoruz. ISK SODEX Fuarında fuar gazetesi olarak yüksek tirajla yayımlanacak dergimiz sayfalarında ve fuar standımızda görüşmek üzere hoşçakalın.

İsmail CEYHAN [email protected]

Etiketler


Slider Altına