Header Reklam
Header Reklam

Verimli HVAC entegrasyonu artık bir 'tık'la mümkün

01 Şubat 2019 Dergi: Ocak-2019

Yazan: Dr. Andaç Yakut

Makine Yüksek Mühendisi

Yeşil Enerji & Çevre Bölüm Koordinatörü

a.yakut@daikin.com.tr

BIM-Building Information Modeling (Yapı Bilgi Modellemesi) 3 boyutlu parametrik ve nesne tabanlı modeller kullanarak, bir yapının/tesisin yaşam döngüsü boyunca tesise ve/veya projesine ait birbiriyle uyumlu, koordineli ve ilişkili her tür bilginin yaratılması ve kullanılması sürecidir. BIM, bina projeleri için Avrupa'da hızlı bir şekilde tercih edilen bir standart haline gelmektedir. Bir binanın yaşam döngüsü boyunca verilerin yönetimine dayanan ortak bir yaklaşımdır. BIM iş akışı yaklaşımı, bir dizi verimli bina tasarım disiplinini bir araya getirmek amacıyla 3D modelleme kullanır. İleriye dönük planlama ve simülasyon, projelerin daha hızlı ve düşük maliyetle teslim edilmesini sağlarken, sürdürülebilirliği artırır ve bina yönetimi ve bakımı için doğru mevcut veri sağlar.

Daikin’in yeni BIM Nesneleri kütüphanesi (Daikin VRV ürün yelpazesinin tümünü içerir) mimarların, danışmanların ve montajcıların HVAC tesisatını planlamalarını ve yapım aşamasındaki sorunları azaltmalarını sağlıyor (tasarım ve kurulumdaki hata olasılığını azaltarak zaman ve paradan tasarruf ederek). Daikin klima cihazlarını, hava perdelerini, kontrol panellerini ve ısıtıcıları içeren bu yeni koleksiyon aynı zamanda şimdi Daikin Sky Air serisi için de BIM Nesnelerini içeriyor.

Form üzerinde işlevsellik

Daikin Nesneleri, işlevsellik ve veri bütünlüğü üzerine odaklanarak veri aktarımı ve paylaşımı için elverişli dosya boyutlarını sağlamak amacıyla geometrik açıdan minimize edilmiştir. Doğru, güncel bilgilere kolay yerel erişim sağlanması şartname ve kurulumda yerinde hataları önler ve çeşitli çözümleri hızlı ve düşük maliyetli bir şekilde keşfetme kapsamını genişletir.  

Daikin'in yeni BIM nesne ailesi uluslararası kabul görmüş Revit Standartları’na (RSen) göre biçimlendirilmiştir fakat aynı zamanda münferit ülke veya bölgesel standartlara uygun olarak da, örneğin İngiltere’deki NBS, temin edilebilir.

Maksimum esneklik

Daikin’in yeni BIM Nesneleri cephe tabanlı olduğundan kullanıcılara üniteleri gerektiği gibi yerleştirme esnekliği verir. BIM Nesneleri Görünüş, 3D Görünüm veya Yansıtılan Tavan veya Kat Planları gibi çeşitli görünümlerde olabilir. Bütün Nesneler parametrik olup, planda birden çok BIM nesne türü yerleştirildiğinde bile küçük dosya boyutları sağlanır.

Benzersiz işlevler

Daikin'in kullanımı kolay HVAC BIM Nesneleri benzersizdir, çeşitli fonksiyonları ve kurulum seçeneklerini tek bir nesnede birleştirir. Nesneler kurulumdan sonra bakım için optimum çalışma ve erişim sağlamak amacıyla boşluk bölgelerini gösterir. Boru bağlantıları ünitenin üzerinde tam olarak işaretlenmiştir ve gizli ünitelerin olması durumunda, boru hattındaki hataları önlemek için hava akışı yönü açıkça belirtilmiştir. Boru çapları, dış çap (OD) ile nominal çap (DN) arasında değiştirilebilir ve bu boru bağlantısında son derece esneklik sağlar. Nesnelerin yerleştirilmesi, hizalama işlemini kolaylaştırmak amacıyla dış üniteler için referans bölmeler gibi özelliklerin eklenmesi ile basitleştirilmiştir. Hizalama seçenekleri üniteleri değiştirirken ve farklı Nesnelerin yerleşiminde hizalamanın doğru kalmasını sağlamak için de ayarlanabilir.

Hassas mühendislik

BIM modeli içinde akıllıca kullanılabilen doğru veriler sağlanmasıyla, planlamacılar ve son kullanıcılar, maliyetli şekilde yeniden çizilmesine veya kurulumun ortasında yeniden konfigüre edilmesine gerek kalmadan çeşitli HVAC sistemi kombinasyonlarını, çıktılarını ve modellerini keşfedebilirler.Örneğin, hava akımları kanal uzunluğunun hesaplanmasına imkan vermek için farklı fan hızlarında sağlanır ve elektriksel veriler elektrik panosuna bağlantı için gerekli olan kablolamayı tahmin etmek amacıyla temin edilir.

Avrupa'da BIM

Avrupa, münferit hükümetlerin yönlendirdiği ve merkezi olarak desteklenen 2014 AB Kamu İhale Direktifi ile BIM'in öncülüğünü yapıyor. 2015 yılında, inşaat sektörünün dijitalleştirilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından eş finanse edilen bir AB BIM Görev Grubu kuruldu. Ortak çalışma paylaşımı yoluyla çeşitli disiplinleri birlikte çizmek, BIM ilkelerini benimsemek, mimarı tasarım kavramlarından yerinde inşa edilmesine kadar (elektriksel, MEP ve HVAC tasarım ve sistem imalatı dahil) performansın her aşamada optimize edilmesini sağlar. Bu da daha iyi entegrasyon ile doğruluğu korumaya ve hataların riskini azaltmaya yardımcı olur.

AutoCAD - BIM Revit

Mimarlık firmalarının çoğunluğu halihazırda Revit'i kullanıyor veya Revit'i hayata geçirmeyi düşünüyor. Özellikle, birçok küçük ve orta ölçekli firma bu yeni teknolojiyi uyguluyor. Revit'in AutoCAD ile birlikte kullanılabileceğini bildiğinizde bu geçiş daha kolaydır - DWG dosyalarını içe / dışa aktarabilir.

AutoCAD'te, çizime başlamadan önce, ne tür bir çizim yapacağınıza (plan, kesit veya görünüş) karar vermeniz gerekir. AutoCAD, çizimlerin bağımsız olarak oluşturulduğu ve düzenlendiği taslak bir iş akışıdır.
Revit'te çizimler senkronize edilir ve yapı modelinizin canlı bir önizlemesi gibi işlev görür. Bu tür modeller aynı zamanda proje ile ilgili verileri de içerir. Revit'i 3D modelleyici olarak kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda kesit ve görünüşlerin üretilmesi için de kullanabilirsiniz.Slider Altına