Header Reklam
Header Reklam

Küresel Isı Pompası Pazarı Hareketli

28 Kasım 2018 Dergi: Kasım-2018
Küresel Isı Pompası Pazarı Hareketli

Küresel ısı pompası pazarı büyüyor. 2017 yılında ürün tiplerine göre havadan suya monoblok cihazlar %14, havadan suya boylerli tipler %7, toprak/sudan suya %2 oranında büyüme kaydedilirken bu oran havadan suya split tiplerde %76 oldu.

Yasal düzenlemeler, destek ve teşvik programları pazarı geliştiren etkenler oldu. ABD’de “Temiz Enerji Planı” çerçevesinde konutsal ve ticari uygulamalar için ulusal verimlilik standartları mevcut. Yine bu plan kapsamında finansal destekler bulunuyor. AB ülkelerinde “İklim & Verimlilik Planı” kapsamında; EPBD (Binalarda Enerji Performansı Direktifi), EED (Enerji Verimliliği Direktifi) ve ErP (Enerji Kullanan Ürünler Direktifi) gibi yasal düzenlemeler bulunuyor. Ayrıca 2021 yılı için tümüyle “Sıfır veya Sıfıra Yakın Enerjili Binalar” hedefi var. Bu doğrultuda finansal destekler de pazarı canlı tutuyor. Çin’de “Temiz Gökyüzü Politikası” kapsamında, kömürün gazlaştırılması ve bu şekilde kömürden elektrik eldesi hedefi, bazı ürünleri içeren ulusal enerji verimliliği standardı ve bazı teşvik uygulamaları mevcut.

Pazar büyüme oranlarına göre ABD için çok önemli bir gelişmeden bahsetmek mümkün değil. %0-10 arasında büyüme kaydeden ülkeler arasında Fransa, Türkiye, Almanya, Polonya, Çekya, Slovakya sayılabilir. %11’in üzerinde bir oranla büyüyen pazarlar ise Çin başta olmak üzere, İtalya, İspanya, Ukrayna, Belçika ve Hollanda olarak öne çıkıyor.

Avrupa’da politik belirsizliğe rağmen olumlu bir hareketlilik ve gelişme söz konusu.

küresel ısı pompası pazarı 1

2008-2018 yılları arası 10 yıllık dönem içinde Avrupa ısı pompası pazarı adet bazında %52 oranında büyüdü. Büyüme, ürün tiplerine göre; havadan suya tiplerde %4.1, su ısıtıcı tiplerde %17.4, egzoz havalı tiplerde %1 oranında gerçekleşirken, toprak kaynaklı tiplerde %3.8 oranında daralma gözlendi. En fazla yükseliş görülen tipler hava kaynaklı ürünler oldu.

Pazar büyüme ortalaması %16-17 olan AB’nin ilk on ülkesi

Fransa: %10

Almanya: %14

İsveç: %6

İtalya: %16

Avusturya: %10

İspanya: %27

İsviçre: %5

İngiltere: %18

Polonya: %6

Çekya: %21

AB ülkelerinde son kullanıcı tarafında ısı pompası satışları

küresel ısı pompası pazarı

<10 kW       %47

11-20 kW    %43

20-50 kW    %9

küresel ısı pompası pazarı

<10 kW       %63

11-20 kW    %30

20-50 kW    %7

Gelecekte de; kentleşme, enerji verimliliğinin yükselen önemi ve bu doğrultuda yasal düzenlemelerin artması, yükselen enerji fiyatları, dijitalleşme, yeni ürün arzı, yeni iş modelleri ve soğutucu akışkanlar konusundaki tercih ve zorunluluklar pazara yön verecek. Isı pompaları alanında ürün geliştirme çalışmaları da; küçük kapasiteli, entegre-kompakt cihazlar, geniş kapasiteli ticari tipler, internet bağlantılı ürünler, düşük GWP’ye sahip soğutucu akışkan kullanan cihazlara doğru devam ediyor.

Özetle, ısı pompası satışları çevre politikaları tarafından desteklenen olumlu bir trend izliyor. Avrupa’da konut stoku, ısı pompası pazar penetrasyonu için geniş bir potansiyel sunuyor. HVAC endüstrisindeki birleşme ve satın almalar ise daha fazla yenilik geliştirilmesine yardımcı oluyor.

Kaynak: BSRIA, Chillventa 2018 Fuarı Sunumları

Aline Breslauer-Isıtma & Yenilenebilir Enerjiler Disiplini Pazar Uzman AnalistiSlider Altına