Caleffi Higroskopik Purjör Sayesinde Radyatörlerde Oluşan Hava Nasıl Uzaklaştırılır?

24 Nisan 2020 Dergi: Mayıs-2020

Özellikle ısıtmanın kritik olduğu kış aylarında, verimli bir ısıtma yaşayabilmek için genellikle merkezi ısıtma sistemlerinde radyatörden hava atma işlemi yapılması gereklidir. Çünkü radyatörlerde zaman ile hava oluşmaktadır; bu hava ise radyatör üzerinde dengesiz bir sıcaklık dağılımı yaratır. Havanın bulunduğu üst kısımlar soğuk iken, suyun bulunduğu alt kısımlar sıcaktır. Bu problemi çözmek, hem radyatörlerde dengeli bir ısı dağılımı hem de sistemin daha verimli çalışmasını sağlamaktadır. 
Caleffi marka 5080 serisi Higroskopik Purjör ise bu işlemi insan müdahalesi gerekmeden, sürekli bir çözüme ulaştırmıştır. 

Şekil 1. 5080 serisi Caleffi Higroskopik Purjör ve ürün kesiti      

Şekil 1. 5080 serisi Caleffi Higroskopik Purjör ve ürün kesiti                      

5080 Serisi Higroskopik Purjör hem otomatik hem de manüel kullanım için uygundur. Manüel kullanımda temel prensip vananın kapalı konumdan açık konuma getirilerek su çıkışı oluncaya dek havayı tahliye etmektir. Otomatik kullanımdaki prensip ise vananın içindeki selüloz fiber kartuşun hacimsel değişimine göre havayı tahliye etmektir.     
Havayı manüel tahliye etmek vananın tam kapalı konumunda 1 tur geri çevrilmesi ile mümkündür. Bu işlem sistem doldurulurken en çok kullanılan yöntemdir.
Havayı otomatik tahliye etmek için ise vananın tamamen kapalı konumda olması gerekmektedir.

Şekil 2. Manüel kullanım pozisyonunda tahliye & Otomatik kullanım pozisyonunda tahliye

Şekil 2. Manüel kullanım pozisyonunda tahliye & Otomatik kullanım pozisyonunda tahliye

Higroskopik diskler tamamen suyla kaplandığında hacimleri %50 artar.

Şekil 3. Su temasına göre diskteki hacim değişimi

Şekil 3. Su temasına göre diskteki hacim değişimi

Böylelikle normal çalışma koşulları altında disk suyla temasta olduğunda hacim artışından dolayı vana kapalı duruma gelir. Sistemde hava oluştuğunda ise disk tekrar kurumaya başlar; böylelikle hacim tekrar küçülür ve hava tahliyesi için gerekli açıklık oluşmuş olur.

Su sıcaklığı °C

 

40

 

50

 

60

 

70

 

80

 

90

 

100

Kuruma süresi (saat)

 

6

 

5

 

2 1/2

 

1 1/2

 

1

 

1/2

 

1/4

Tablo.1 Sistemdeki su sıcaklığının diskin kuruma süresine etkisi

Kartuş Değişimi
Filtrelenmemiş suyun veya sert suların sistemde bulunması diskin zamanla deforme olmasına neden olabilir. Bu yüzden kartuşun en az 36 ayda bir değiştirilmesi tavsiye edilir. Radyatördeki suyun boşaltılması gerekmeksizin kartuş kolaylıkla değiştirilebilmektedir.

Şekil 4. Kartuş değişimi

Şekil 4. Kartuş Değişimi

Şekil 5. Caleffi Higroskopik yedek kartuş (508100)

Şekil 5. Caleffi Higroskopik yedek kartuş (508100)Slider Altına
Söyleşi