Avrupa Isı Pompası Pazarı için Tek Sertifika: KEYMARK

23 Haziran 2015 Dergi: Haziran-2015

Isı pompaları için KEYMARK sertifikasyonu, Avrupa ısı pompası pazarı ile Avrupa sertifikasyon kuruluşlarının işbirliğinin neticesidir. Avrupa Isı Pompası Birliği Başkanı Martin Forsén, yeni sertifikasyon için şunları söylüyor: "Isı pompası, Avrupa’nın enerji ve iklim hedeflerine uygun verimli çözümler sunuyor. Isı pompası KEYMARK’ı pazarda ısı pompaları için yüksek kalite sağlanması için uygun bir araç olacak".

Tüm ısı pompası üretici veya ithalatçıları CE işaretinin gereklerini yerine getirmek zorundadır. Ancak ısı pompaları için KEYMARK’ı tercih etmek, ürünün kalitesinin üçüncü tarafa gönüllü olarak denetletmek anlamı taşıyacağı için pazar değeri sağlayacaktır. DIN CERTCO’daki sertifikasyon şefi Sören Scholz, "KEYMARK, tüm Avrupa’da geçerli olacak. Isı pompaları için bir tek etiket pazarda şeffaflığı ve algıyı yükseltecektir” diyor.

Yeni ısı pompaları KEYMARK için;

  • Üçüncü tarafın EN 14511, EN 15879 ve EN 16147 temelli bazı testleri gerçekleştirmesi gerekir.
  • Bir güçlü model yelpazesi yaklaşımı gerekir.
  • Fabrika Üretim Kontrolü (FPC*) bağlantılı ürün gerekir.
  • İşin en başında Fabrika Üretim Kontrolü (FPC) gerekir.
  • Sertifikalandırılacak ürünün tüm süreçlerinde düzenli Fabrika Üretim Kontrolü (FPC) gerekir.

*Fabrika Üretim Kontrolü (Factory Production Control - FPC), Yapı Malzemeleri Direktifinin Ek III'ünde şu şekilde tanımlanmaktadır:

"İmalatçı tarafından kendi bünyesinde sürekli olarak yapılan üretim kontrolü. İmalatçı tarafından benimsenmiş tüm unsurlar, şartlar ve hükümler, yazılı yönerge ve prosedürler biçiminde sistematik bir şekilde dökümante edilecektir. Bu üretim kontrol sistemi dokümantasyonu; kalitenin güvencesi hususunda ortak bir anlayış sağlayacak ve gerekli ürün karakteristiklerinin sağlanması ile üretim kontrol sisteminin etkin işleyişini kontrol etmeyi olanaklı hale getirecektir."

KEYMARK, Avrupa pazarına hemen girecek ve tüketici tarafına yansıması 2015’in son çeyreğinde olacak. Eko-Tasarım (Ecodesign) ve Enerji etiketi (Energylabel) gereklerine uyumlu olacak. Sistem kurulduktan sonra, piyasa denetim otoritelerine de destek olacak.

Isı pompaları için KEYMARK, CEN KEYMARK sertifikasyon sisteminin parçasıdır.  

Bu sertifikalandırma, zaman içinde Avrupa’daki sertifikasyon kuruluşlarına da açılacak. Ancak işe DINCERTCO (Almanya), BRE (Birleşik Krallık) ve SP CERT (İsveç) başlandı.Bu sertifikasyon projesinin son hali, bugünlerde, 19 Haziran 2015’te yayınlandı.

www.heatpumpkeymark.com adresli web sitede de konuyla ilişkin tüm gelişmeler yayınlanacak.

 

Isı pompaları için KEYMARK sertifikası ile ilgili detaylı bilgi

- KEYMARK genel tanıtım broşürü: www.cen.eu/news/brochures/brochures/Keymark.pdf

- Güneş Enerjili Sistemler için KEYMARK: www.estif.org/solarkeymarknew/index.php

- Isı pompaları için KEYMARK duyurusu: www.dincertco.de/keymark_en

 

İlgili kişiler:Thomas Nowak, EHPA Genel Sekreteri, +32 (2) 400 10 17, thomas.nowak@ehpa.org

Sören Scholz, Sertifikasyon Şefi, +49 (0)30 7562-1161, soeren.scholz@dincertco.de

 

EHPA (Avrupa Isı Pompası Birliği) hakkında:

Brüksel merkezli Avrupa Isı Pompası Birliği (EHPA) Avrupa Isı Pompası pazar lideri kuruluşları bünyesinde bir araya getirmektedir. Üretici, komponent tedarikçisi, üniversite ve araştırma enstitüsü, test merkezi, laboratuar ve enerji ajansı 110 üyesi bulunmaktadır. EHPA, ısı pompaları için Avrupa Kalite Etiketi ve EUCERT eğitimlerini koordine eder. Yıllık satış istatistikleri toplar, yıllık raporlar hazırlar.

www.ehpa.org

 Slider Altına
Söyleşi